Preventie van brand- en stormschade

J.A. Wisse

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

Op de BDA-studiemiddag 'Preventie van brand- en stormschade bij platte daken' die 22 november j.l. grote belangsteIiing trok, hield de dagvoorzitter Prof. ir. J.A. Wisse van de TU Eindhoven een interessante voordracht. Zoals van hoogleraren verwacht mocht worden werd het thema in betrekkelijk kort bestek overzichtelijk gemaakt. Naast esthetische voorkeuren, spelen economische en tegenwoordig vermoedelijk ook al ecologische/milieu-aspecten een rol bij de keuze tussen een hellend of een plat dak. Is de keuze gevallen op een plat dak dan zijn daaraan inherent, kansen verbonden op het ontstaan van brand- en stormschade, afhankelijk van de optredende belastingen en de kosten die voor de realisatie acceptabel worden geacht. Wij hebben hier de inleiding van prof Wisse onverkort opgenomen. (Red.)
Original languageEnglish
Pages (from-to)11-15
Number of pages5
JournalDak Informatie Magazine
Volume1991
Issue number1
Publication statusPublished - 1991

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Preventie van brand- en stormschade'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this