PQ-Spanningsveld in de elektriciteitsvoorziening

Research output: Book/ReportInaugural/farewell speechAcademic

223 Downloads (Pure)

Abstract

De kwaliteit van stroom en spanning en hun onderlinge interactie zijn belangrijke factoren voor de betrouwbare werking van toestellen, installaties en netten. Daarmee wordt power quality een speelveld voor alle betrokkenen, zoals netbeheerders, fabrikanten en de uiteindelijke gebruikers of hun installateurs. De toename van gevoelige apparatuur, de verhoging van de complexiteit in installaties en netten, de grotere afhankelijkheid van elektriciteit: factoren die het belang van power quality onderstrepen. In de rede schetst Cobben allereerst de relatie van diverse partijen met het onderzoeksgebied en geeft hij aan waar hun (soms tegenstrijdige) belangen liggen. Vervolgens komen de gevolgen van de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening aan bod. Tenslotte worden de bestaande en nieuwe onderzoeksvragen belicht.
Original languageDutch
Place of PublicationEindhoven
PublisherTechnische Universiteit Eindhoven
Number of pages24
ISBN (Print)978-90-386-3175-2
Publication statusPublished - 2012

Bibliographical note

Intreerede, uitgesproken op 8 juni 2012 aan de Technische Universiteit Eindhoven

Cite this