Platformgedreven ontwikkeling van productfamilies

J.I.M. Halman, J.A. Keizer

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Abstract

Als er ergens sprake is van een k!oof tussen theorie en praktijk, dan is het we! bij het platformgedreven ontwikkelen en managen van productfamilies. Zeker in een dynamische, internationale en stork competitieve markt kunnen bedrijven zich hiermee onderscheiden. Dat het aanbieden van op de klant toegesneden oplossingen onvoldoende gebeurt, is te wijten aan de gebrekkige kennistransfer. Toch is er met name in de industrie en dienst-verlening eon tendens waar neembaar waarbij men probeert variëteit en ontwikkelsnelheid te realiseren via het werken met concepten zoals productplatforms en productfamilies. Het gaat daarbij om het op kosteneffectieve wijze creëren van variëteit via standaardisatie’. Dit door zoveel mogelijk to zoeken naar mogelijkheden tot het slim hergebruiken van binnen het bedrijf ontwikkelde technische oplossingen, productcomponenten, productie processen, distributiekanalen en merken.
Original languageEnglish
Title of host publicationInnovatief Organiseren
EditorsP. Weerd-Nederhof, de, B. Looy, van
Place of PublicationDeventer
PublisherKluwer
Pages71-98
Number of pages224
Publication statusPublished - 2004

Cite this