Phase separation during melting of fly ashes

A.C. Steiner, R.G.C. Beerkens

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

1 Downloads (Pure)

Abstract

Samenvatting: De omzetting van afval materialen naar een schuim glas product is een veelbelovende aan-pak voor het verwijderen van giftige componenten en het hergebruik van afvalstromen. Vliegas uit huishoudelijk-afvalverbrandings-installaties kan worden omgezet naar een glasfase waarmee onder bepaalde omstandigheden een schuimglas gevormd kan worden. De vorming van een zoutlaag op de glassmelt beinvloedt het smelten van de vliegas. De liquidus temperatuur, het kristallisatiegedrag en de zuurstof gas activiteit in de smelt zijn erg belangrijk voor een succesvolle schuimglasproductie. Het thermodynamisch model dat de kristallisatie eigenschappen beschrijft, komt goed overeen met de experimenten en kan gebruikt worden voor het ontwerpen van het schuimproces. Abstract: The conversion of waste material to a foam glass product is a promising way for detoxification and reuse of waste streams. Fly ash from domestic waste incineration in particular can be transformed in to a glass phase, which under certain constraints can be transferred into a foam glass. The formation of a salt layer during the melting of the fly ash influences the melting process. The liquidus temperature, the crystallization behavior and the oxygen gas activity of the glass from the fly ash are of major importance for a successful foam glass production. Thermodynamic modeling of the crystallization behavior shows good agreement with the experimental data and is therefore a helpful tool.
Original languageEnglish
Pages (from-to)6-9
JournalKGK, Tijdschrift voor Klei, Glas en Keramiek
Volume22
Issue number3
Publication statusPublished - 2001

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Phase separation during melting of fly ashes'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this