Optimalisatie van de waterhuishouding van productiesystemen door integraal ketenbeheer: case-studie voor een varkensslachterij

M.L.M. Stoop, R.J.J. Heijningen, van, A.J.D. Lambert

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Abstract

  De marginale winstpositie van een agro-productiesysteem kan aanzienlijk worden verbeterd door een adequate waterhuishouding. Dit artikel beschrijft hiervoor een algemene leepasbaar model, bestaande uit een waterfabriek, een productiesysteem en een afvalwaterzuivering. Als case is gekozen voor de varkensslachterij. Door introductie van vervuilingskengetallen kan men de waterverontreiniging berekenen op plaatsen waar deze niet meetbaar is. Om tot een optimale waterhuishouding te komen moet de gehe!e productieketen erbij betrokken worden. Milieumaatregelen die de individuele schakels van de keten ten goede komen kunnen voor de gehele keten minder positief uitvallen.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)127-141
  JournalMilieu: Tijdschrift voor Milieukunde
  Volume14
  Issue number3
  Publication statusPublished - 1999

  Cite this