Ontwikkeling van een zelfbeoordelingsinstrument voor docentcompetenties

E.C. Roelofs, M. Nijveldt, D. Beijaard

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  3 Downloads (Pure)

  Abstract

  Deze studie richt zich op de ontwikkeling en beproeving van een webgebaseerd instrument voor zelfbeoordeling ten behoeve van docenten in het hoger beroepsonderwijs. Het instrument is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over relevante taakgebieden van deze doelgroep. Het instrument bestrljkt 18 onderscheiden competenties, verdeeld over vijf taakgebieden. Gebruikers krijgen na afname ervan feedback In de vorm van scoreprofielen en een schriftelijke toelichting, In twee rondes zijn proefversies van het instrument voorgelegd aan hbo-docenten. deels schriftelijk en deels webgebaseerd. De resultaten van een pilot en een vervolgstudie wljzen uit dat de competenties betrouwbaar kunnen worden vastgesteld met behulp van 18 schalen (totaal 182 Items). Voor twee competenties zi]n bovendien meer verfijnde schalen ontwikkeld. die differentieren naar deelaspecten van deze competenties en naar specifieke beroepssituaties. Ook deze schalen blijken betrouwbaar, De psychometrische meerwaarde van deze differentiatie verschilt voor de twee competentles. Geinterviewde hbo-docenten laten weten dat het achterllggende domein van het instrument herkenbaar en representatier is. Bovendien zet de zelfbeoordeling hen aan tot reflectie op het eigen beroep, waarmee een proces van verdere professionalisering wordt ondersteund.
  Original languageEnglish
  Pages (from-to)319-341
  JournalPedagogische Studiën
  Volume85
  Issue number5
  Publication statusPublished - 2008

  Cite this