Ontwikkeling van de functie 'expert medische technologie' in het AMC

K.M. Siemerink

  Research output: ThesisEngD Thesis

  Abstract

  De Expert Medische Technologie Een steeds grotere focus op de implementatie van kwaliteitssystemen voor medische technologie stimuleert een opkomend beroep: de biomedisch technoloog in de zorg. Zij ondersteunen het management van medische technologie afdelingen in Nederlandse ziekenhuizen vaak bij de vormgeving en implementatie van kwaliteitssystemen voor medische apparatuur. In het AMC wordt deze rol ingevuld door de twee Experts Medische Technologie. Zij ondersteunen het AMC bij de ontwikkeling, verbetering en implementatie van procedures voor veilig gebruik van medische apparatuur. Zij werken in opdracht van de afdeling Servicebureau & Instrumentatie (SBI) of de Medische Directie. De Expert focust zich vooral op de dienstverlening die een raakvlak heeft met zorgafdelingen. In dit rapport worden de resultaten van twee ontwerpopdrachten besproken die zijn uitgevoerd tussen 2016 en 2018: “Ontwerp en implementatie van de dienst ‘Begeleiding Prospectieve Risicoanalyses Medische Apparatuur’” en “Klanten effectief informeren over medische apparatuur”. Ontwerp en implementatie van de dienst ‘Begeleiding Prospectieve Risicoanalyses Medische Apparatuur’ In het eerste project is een procedure ontwikkeld en geïmplementeerd voor begeleiding van PRI’s voor nieuwe medische apparatuur. SBI biedt deze dienst aan. De accountmanagers van SBI begeleiden deze PRI’s op zorgafdelingen. Voor deze dienst is een werkwijze ontwikkeld en zijn diverse (slimme) formulieren ontworpen. De accountmanagers hebben een theoretische training gehad en zijn in de praktijk begeleid bij de uitvoering van de eerste PRI’s. Na een jaar is deze procedure geëvalueerd. Hieruit bleek dat de methode duidelijk en effectief was. Echter, afdelingen gebruiken de actielijsten met beheersmaatregelen nog niet en hebben nog steeds vraagtekens over de meerwaarde van PRI’s. Software kan een oplossing bieden bij betere implementatie van de beheersmaatregelen. Voordat dit ontwikkeld wordt, moet eerst nader worden onderzocht wat de werkelijke meerwaarde is van PRI’s voor het AMC. Klanten effectief informeren over medische apparatuur In het tweede project is geïnventariseerd welke informatiebehoefte zorgdivisies hebben binnen de levenscyclus van medische apparatuur (invoering – gebruik – afstoting). Verbetermogelijkheden waren o.a.: betere implementatie van apparatuur vervangingsplannen, de koppeling tussen financiële en apparatuurinformatie verbeteren, meer transparantie over interne doorbelasting, een eenvoudiger overzicht van het apparatenpark genereren en meer actiegerichte informatie aanbieden rondom onderhoudsoverzichten. Afsluiting De Expert Medische Technologie ontzorgt het management team van SBI door de ontwikkeling en implementatie van (nieuwe) procedures te begeleiden. Belangrijk voor het werk van de Expert is: projectmatig werken, implementatie begeleiden, impactanalyse van (ziekenhuisbrede) organisatorische consequenties en verandermanagement. Door aandacht te besteden aan alle lagen van het architectuurmodel van Nictiz (beleid – proces – informatie – applicaties – techniek) kan een procedure optimaal worden uitgerold.
  Original languageDutch
  Supervisors/Advisors
  • Fonk, Hannie, External supervisor, External person
  • Janssen, M.J.A., Supervisor
  Award date30 Jun 2018
  Place of PublicationEindhoven
  Publisher
  Publication statusPublished - 30 Jun 2018

  Bibliographical note

  PDEng thesis

  Cite this