Ontwerpmethodologie in Nederland

A. Sarlemijn

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Technisch-wetenschappelijk produktontwerpen overbrugt het hiaat tussen geldealiseerde natuurkennis en concrete klantwensen. Dc technici richten zich daarbij primair naar hun ingenieursvak; daarbij branden zij gemakkelijk hun yingers, want maatschappelijke ontwerpeisen vormen voor hen een discipline-overschri(dende kwestie. Op het grensoverschrijdende viak (het metaniveau( botst de Angelsaksische traditie (de betekenis voor ‘ontwerpen’ vastleggend vanuit spreekgewoonten) met de Cermaanse (die voor ‘ontwerpen’ een begrip zoekt dat verkiaringen garandeert). De mogelijk heden en gevaren van die tradities zijn te analyseren. Voor de drie leerstoelen in de ontwerpmethodologie van ons land is het kenmerkend dat ze elkaar aanvullen bij de studies van de produkt-creatie-processen.
Original languageEnglish
Pages (from-to)145-150
JournalWijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap
Volume35
Issue number5
Publication statusPublished - 1995

Cite this