Ontwerpen aan de regionale opgave, de Amsterdam Region

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

1 Downloads (Pure)

Abstract

Het speelveld van de ruimtelijke ordening is, mede als gevoig van de kredietcrisis, ingrijpend aan het veranderen. Ruimtelijke opgaven worden steeds gelaagder en complexer en verantwoordelijkheden en macht worden op andere manieren verdeeld. Daarbij verschuift de aandacht naar het regionale schaalniveau als de basis voor actuele ontwikkelingen.
Original languageDutch
Pages (from-to)1-12
Number of pages12
JournalLayout, Platform voor Recent Ontwerpend Onderzoek
Volumenr. 12
Issue numberoktober
Publication statusPublished - 2010

Cite this