Ontwerp van een extractor-mechanisme met 2 onafhankelijk te verstellen justeringen ten behoeve van een cyclotron

E.A. Dijksman

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionProfessional

Abstract

Deeltjes, die zich langs een spiraalvormige baan in het binnenste van een Cyclotron bewegen, dienen, wanneer ze althans een te voren gekozen energieniveau hebben bereikt, te worden ingevangen door een spiraalvormig gekromde extractor, die ze daarna weer voor verdere verwerking doorgeeft. De twee uiteinden van de extractor moeten onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingesteld. Hiervoor kunnen mechanismen met twee onafhankelijk in te stellen krukken worden gebruikt, die beurtelings één der uiteinden stilzetten en het andere bewegen en dus justeren. Het vijf-stangenmechanisme, tot dusver in gebruik bij het Cyclotron, voldeed niet aan deze eis. Om deze reden is hier een ander mechanisme met 2 graden van vrijheid van beweging voorgesteld, dat wèl de genoemde eigenschap vertoont en daarnaast niet ingewikkeld is. In dit artikel zijn de diverse mogelijkheden tegen elkaar afgewogen en is het eenvoudigste type nader uitgewerkt. Technisch gezien, dient, bij de feitelijke uitwerking van de constructie, rekening te worden gehouden met de heersende, mens-vijandige radioaktiviteit in het binnenste van het cyclotron.
Original languageEnglish
Title of host publicationLeer der mechanismen : DET-colloquium, 20 oktober 1982 te Eindhoven
Place of PublicationEindhoven
Publication statusPublished - 1982

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Ontwerp van een extractor-mechanisme met 2 onafhankelijk te verstellen justeringen ten behoeve van een cyclotron'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this