Ontwerp en evaluatie van een innovatiestructuur voor de verpleegafdelingen van het Deventer Ziekenhuis

Kirstin Blezer

  Research output: ThesisEngD Thesis

  Abstract

  Innovatie is één van de pijlers van de visie van het Deventer Ziekenhuis. Om deze focus op innovatie te concretiseren in beleid is twee jaar geleden een ziekenhuisbrede innovatie coördinator aangesteld. Ook wordt een ziekenhuisbreed innovatiebeleidsplan opgesteld. Dit plan moet in de zomer van 2019 af zijn.
  De leidinggevende van de verpleegafdelingen heeft het plan om op de verpleegafdelingen op kleine schaal nieuwe technologische innovaties voor de verpleging uit te proberen om te ontdekken of ze toegevoegde waarde voor het verpleegproces van DZ hebben. Er komen namelijk steeds meer technologische innovaties voor verpleegafdelingen op de markt, maar in het verpleegproces wordt er nog weinig gebruik van gemaakt.
  In dit ontwerpproject is een ontwerp gemaakt voor het proces om op een gestructureerde wijze technologische innovaties op verpleegafdelingen te selecteren en in een pilot uit te proberen wat de toegevoegde waarde van de technologische innovatie voor de verpleegafdelingen van het Deventer Ziekenhuis kan zijn. Ook de randvoorwaarden hierbij zijn benoemd.
  Het hiervoor ontworpen proces bestaat uit 4 fasen:
  1. verzamelen van ideeën en selectie,
  2. opzetten en uitvoeren van een pilot,
  3. beschrijven van een business case en
  4. het invoeren van de innovatie.
  In het ontwerp zijn fase 1 tot en met 3 verder uitgewerkt in concrete te doorlopen stappen. Bij de overgang van de ene fase naar de andere fase vindt besluitvorming plaats over doorgaan of stoppen met de technologische innovatie. Onderdeel van deze besluitvorming is het ter beschikking stellen van de benodigde middelen (geld, menskracht en tijd) voor de volgende fase.
  Fase 1, het verzamelen van ideeën en de selectie, zal worden uitgevoerd door een innovatie-groep kliniek. Leden van deze groep zijn o.a. verpleegkundigen en leidinggevenden van verpleegafdelingen. Voor het realiseren van fase 2, het opzetten en uitvoeren van de pilot, is één van de succesfactoren dat het traject wordt geleid door een projectleider. Er wordt een poule samengesteld met medewerkers die tijd krijgen en geschikt zijn om regelmatig deze projectleidersrol te vervullen. In fase 3 stelt deze projectleider samen met de innovatiegroep kliniek de business case op.
  De belangrijkste randvoorwaarden voor dit ontwerp zijn de aanwezigheid van een visie op innovatie (ziekenhuisbreed en voor de verpleegafdelingen) en de beschikbaarheid van middelen. De visie vormt de basis voor het urgentiebesef: wat is het doel dat bereikt dient te worden met de technologische innovatie. Dit doel is alleen te bereiken als daarvoor ook het geld, de menskracht en de beschikbaarheid van tijd in de projectenkalender geregeld is.
  De menskracht en tijd die nodig zijn voor het ontwerp zijn in kaart gebracht. Hierbij werd duidelijk dat er een mismatch is tussen de huidige verwachtingen van de hoeveelheid tijd die het opzetten en uitvoeren van een pilot kost en de realiteit. Mijn ervaring is dat een gemiddelde pilot 160 uur van een projectleider en 40 uur van ondersteunende afdelingen vraagt. Dit is natuurlijk afhankelijk van het project en de omvang van de pilot. Daarnaast kost een pilot uren inzet van verpleegkundigen. Nadat duidelijk was hoeveel uren nodig zijn voor het structureel aanpakken van technologische innovatie op de verpleegafdelingen is besloten om het ontwerp niet in te voeren en voorlopig de huidige werkwijze te handhaven. Een tweede reden hiervoor was het ontbreken van draagvlak bij de innovatie coördinator.
  Een leerpunt uit dit ontwerpproject is dat het erg belangrijk is om voor het starten van een project duidelijk te hebben wat het project toevoegt voor het ziekenhuis en wat de urgentie is van het project. Dit moet voor alle betrokkenen duidelijk zijn. Verder wordt, alhoewel het heel banaal klinkt, in alle complexiteit regelmatig vergeten dat de uitvoering van projecten tijd, geld en menskracht kost. Dit geldt ook voor innovatieprojecten. Aangezien tijd, geld en menskracht schaarse middelen zijn, dient er een selectieprocedure voor de selectie en keuze van projectaanvragen te komen.
  Original languageDutch
  Supervisors/Advisors
  • Lansbergen, Michaël D.I., Supervisor
  • Hoes, Maarten, External supervisor, External person
  Award date14 Jun 2019
  Place of PublicationEindhoven
  Publisher
  Publication statusPublished - 15 May 2019

  Bibliographical note

  PDEng rapport vertrouwenlijk tot 1-1-2025

  Cite this