Ontdekken en verhogen van de waarde van onze data: implementatie van datakwaliteitsregels binnen het Erasmus MC

V.N. Gavilan Vargas

Research output: ThesisEngD Thesis

Abstract

Digitale data vormen de basis van het ‘Erasmus MC-kapitaal’. De relatie tussen data en de interpretatie hiervan levert veel informatie op. Informatie leidt tot kennis en kennis leidt tot
innovatie. Een goede kwaliteit van data is daarbij een vereiste.
In dit verslag wordt het ontwerp van een proces beschreven waarmee de waarde van data vastgesteld en desgewenst verhoogd kunnen worden. Het doel hiervan is om de kwaliteit en
integriteit van de data die naar de nieuwe zorgsuite worden gemigreerd, te meten, waar nodig te verbeteren en waarborgen.

Het ontwerp is tot stand gekomen door gebruik te maken van literatuurstudies, interviews met collega’s en medewerkers van het Erasmus MC, interne beleidsdocumenten, onderzoek
naar externe kennis en “best practices” die binnen andere organisaties toegepast worden, en het raadplegen van 2 externe consultants. De verkregen informatie zorgde uiteindelijk voor
het ontwerpen van twee alternatieve processen waarvan één, na een keuze van de opdrachtgever, verder uitgewerkt werd tot een definitief ontwerp dat vervolgens werd geïmplementeerd.
De implementatie van het definitieve ontwerp heeft geleid tot de volgende belangrijke conclusies:
- Het belang van de datakwaliteit wordt nog niet ingezien op het tactische en operationele niveau van de organisatie.
- Er ontbreken de juiste rollen en verantwoordelijkheden die het mandaat en de resources kunnen regelen om de kwaliteit van de data te kunnen verbeteren.
- De business is niet altijd betrokken bij het proces.
- Er is een gebrek aan samenwerking met andere processen binnen de organisatie om de kwaliteit van de data te kunnen waarborgen.
- De metadata zijn niet gestandaardiseerd en niet altijd binnen de organisatie beschikbaar.

De belangrijkstee aanbevelingen om ervoor te zorgen dat implementatie van het definitieve ontwerp betere resultaten kan opleveren en ook gewaarborgd blijven, zijn als volgt:
- De organisatie dient goede preventieve, detectieve en correctieve maatregelen te nemen om vervuiling van de data te kunnen voorkomen, vinden en opschonen.
- De organisatie moet de juiste rollen en verantwoordelijkheden duidelijk definiëren en toekennen met betrekking tot de kwaliteit van de data.
- De organisatie moet de juiste kennishouders van de data bij elkaar brengen om de kwaliteitseisen van de data goed te kunnen definiëren.
- Er moeten Erasmus MC-brede metadata aanwezig zijn bij het beschrijven van de datakwaliteitseisen.
Original languageDutch
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
  • Zonneveld, Guido A.M., Supervisor
  • Ooijen, van, A.J., External supervisor, External person
  • Boelee, John, External supervisor, External person
Award date25 May 2016
Place of PublicationEindhoven
Publisher
Publication statusPublished - 2016

Bibliographical note

Eindverslag. - Executed at Erasmus MC Rotterdam. - Confidential for ever.

Cite this