Onderzoek naar interactie tussen kwaliteit en logistiek

J.H.W. Ekert, van, J.D. Bij, van der

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionAcademic

7 Downloads (Pure)

Abstract

Het bouwen van NEN-ISO 9000 certificeerbare kwaliteitssystemen heeft binnen het bedrijfsleven de laatste jaren een enorme vIucht genomen. Opvallend is dat bij het ontwerpen van dergelijke kwaliteitssystemen vrijwel uitsluitend naar de eisen wordt gekeken die de kwaliteitsnorm stelt. Logistieke eisen worden buiten beschouwing gelaten. Zo'n geïsoleerde ontwerpaanpak kan echter tot minder goede logistieke prestaties leiden waaronder langere doorlooptijden. Maar ook bij het (her)ontwerpen van logistieke systemen wordt dikwijls een geïsoleerde aanpak gevolgd. Bedrijven reduceren bijvoorbeeld hun voorraden zonder daarbij het kwaliteitssysteem in acht te nemen. Het positieve effect van voorraad reductie kan dan te niet gedaan worden door vermindering van de leverbetrouwbaarheid als gevolg van een gebrekkig kwaliteitssysteem. Door de onderzoekers is een aantal gevalstudies verricht naar het afzonderlijk (her)ontwerpen van kwaliteitssystemen en logistieke systemen. Het doel is het verkrijgen van inzicht in de interactie tussen beide systemen. In dit artikel wordt een gevalstudie gepresenteerd. Op grond van deze gevalstudie is een conceptueel model ontwikkeld waarmee interactie tussen kwaliteitszorg en logistiek beschreven en verklaard kan worden. Het blijkt dat 'speling' een belangrijke rol in de interactie vervult. Daarnaast is uit de gevalstudie een aantal richtlijnen afgeleid voor het op elkaar afgestemd herontwerpen van kwaliteitssystemen en logistieke systemen.
Original languageEnglish
Title of host publicationBedrijfskunde en technologie NOBO zesde onderzoekdag, Rotterdam, 10 november 1993
Place of PublicationEnschede
PublisherNOBO
Pages193-200
ISBN (Print)90-365-0635-2
Publication statusPublished - 1993

Publication series

NameNOBO onderzoeksdag bedrijfskunde : presentaties
Volume6

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Onderzoek naar interactie tussen kwaliteit en logistiek'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this