Onder de schaduw van cyberoorlog: Oplossingsrichtingen voor de de-escalatie van het cyberconflict

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Cyberaanvallen scheppen een nieuwe dimensie van strijd, in dit artikel het cyberconflict genoemd. We hebben het dan over cyberaanvallen door statelijke of door staten gesponsorde actoren door middel van cybersabotage, cyberspionage en verspreiding van desinformatie. Tot nu toe hebben cyberaanvallen nog niet geleid tot een cyber-fysieke oorlog. De huidige internationale situatie is echter riskant en zorgwekkend, en het cyberconflict zou kunnen escaleren. Er worden vijf mogelijke oplossingen geformuleerd voor de de-escalatie van het internationale cyberconflict. Er zouden in ieder geval duidelijke internationale afspraken moeten worden gemaakt op het gebied van offensieve cybermogelijkheden. Daarbij volstaat het niet om slechts te verwijzen naar het al bestaande internationale recht – het bestaande recht beantwoordt deze vragen niet. Er is nieuwe normontwikkeling nodig.
Original languageDutch
Article number1640
Pages (from-to)1857-1865
Number of pages9
JournalNederlands Juristenblad
Volume2020
Issue number26
Publication statusPublished - 3 Jul 2020

Cite this