OncolinQ: beslissingsondersteuning voor het MDO: proof of concept Oncoguide-EPD koppeling in het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Ellen Smit

Research output: ThesisPd Eng Thesis

7 Downloads (Pure)

Abstract

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is het kennisinstituut- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg. IKNL beheert de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en ondersteunt zorgprofessionals bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van oncologische richtlijnen. De NKR en landelijke oncologische richtlijnen zijn belangrijke kwaliteitsinstrumenten in de oncologische zorg. IKNL investeert op het gebied van registratie en landelijke richtlijnen daarom in innovaties die er op zijn gericht om het registratieproces en beslissingsondersteuning (beter) te aansluiten bij het zorgproces.
Hiervoor is IKNL het zorginnovatieprogramma OncolinQ gestart, dit programma bestaat uit verschillende deelprojecten waarin onder andere wordt gewerkt aan een verbetering van het multidisciplinair overleg (MDO). IKNL werkt binnen OncolinQ onder andere samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Deelname aan OncolinQ sluit aan bij de ambitie en strategie van het JBZ om voorop te lopen op het gebied van zorgICT-vernieuwing.
Het OncolinQ deelproject: ‘beslissingsondersteuning voor het MDO’, heeft als doelstelling het realiseren, valideren en evalueren van een ontwerp voor beslissingsondersteuning op basis van de oncologische richtlijnen voor het MDO door middel van een koppeling tussen Oncoguide en het MDO formulier in het EPD binnen het JBZ. Het ontwerp zal worden geëvalueerd door middel van een Proof of Concept (PoC). Deze PoC wordt gebruikt om het nut, de noodzaak en de haalbaarheid van beslissingsondersteuning te toetsen en uiteindelijk om de kwaliteit en transparantie van de besluitvorming in het MDO te verhogen.
Om de project doelstelling te bereiken is het project ingedeeld op basis van de ontwerpcyclus. De analyse, het Programma van Eisen (PvE) en het ontwerp zijn allen uitgewerkt aan de hand van het lagenmodel (Nictiz). Er is als uitgangspunt voor het ontwerp eerst een functioneel ontwerp met een use case gemaakt. Dit heeft geleid tot een ontwerp met drie verschillende varianten op de applicatie- en IT-infrastructuurlaag. Het ontwerp is op de organisatie-, proces- en informatielaag voor deze drie varianten gelijk. De ontwerp varianten zijn vervolgens geverifieerd en gevalideerd aan de hand van een risicoanalyse, het PvE en de use case. Alle ontwerp varianten voldoen door gemaakte ontwerpbesluiten niet aan alle eisen in het PvE. Het ontwerp dat aan de meeste eisen voldoet is de variant met een Oncoguide-EPD koppeling door middel van een application programming interface (API).
Het ontwerp zou vervolgens worden geëvalueerd door middel van een PoC binnen het JBZ. Binnen de PoC wordt er met name geëvalueerd of het ontwerp voldoet op de proces- en informatielaag. Er is voor de PoC in overleg met EPD leverancier ChipSoft en het JBZ gekozen voor de variant met een Oncoguide-EPD koppeling door middel van een URL. Het is door omstandigheden niet gelukt om de PoC binnen de looptijd van het project te evalueren, in plaats daarvan is er een kleine evaluatie zonder koppeling uitgevoerd op basis van random geselecteerde MDO casussen. Uit deze evaluatie zijn nuttige observaties en aanbevelingen gekomen.
Omdat de evaluatie door middel van een PoC nog niet is uitgevoerd, is het advies om dit nog wel te doen om vast te stellen of de kwaliteit en transparantie van de besluitvorming in het MDO door de beslissingsondersteuning zal worden verhoogd. Als de beslissingsondersteuning bij een succesvolle evaluatie definitief zal worden geïmplementeerd, is het advies om hiervoor het ontwerp met een Oncoguide-EPD koppeling door middel van een API te gebruiken. Dit ontwerp voldoet aan de meeste eisen en heeft de meeste voordelen ten opzichte van de andere varianten. Het is wel belangrijk dat voor implementatie er tussen de verschillende organisaties goede afspraken worden gemaakt voor het beheer van de content van de informatiestandaard, beslisbomen, MDO formulieren en koppeling.
Original languageDutch
Supervisors/Advisors
  • Zonneveld, Guido A.M., Supervisor
  • van der Meij, Leander, Supervisor
  • Minderman, Niels, External supervisor, External person
  • Verbeek, X., External supervisor
Award date10 Sep 2019
Place of PublicationEindhoven
Publisher
Publication statusPublished - 10 Sep 2019

Bibliographical note

PDEng thesis confidential

Cite this