Omgaan met ICT in het werk : complex en onontkoombaar

J.H.E. Andriessen, M. Offenbeek, van, C.G. Rutte

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Praktisch alle organisaties hebben te maken met toepassingen van de Informatie en Communicatie Technologie. Die toepassingen zi/n van zeer ulteenlopende aard. Zonder in de val van het technologisch determinisme te vallen kan gesteld worden dat die nieuwe technologie gepaard gaat met vele veranderingen in werk, organisatie en in menselijk gedrag. Het terrein is zeer breed en de voor sociale wetenschap pers relevante verschijnselen zijn dan ook van verschillende niveaus: het gaat om een gelaagd fenomeen’ van mens-computer interactie tot maatschappelijke sturing van lCTontwikkelingen, van telewerken tot kennismanagement. De arbeids-, sociale en organisatie psychologie hebben veel kennis in huis die ‘vertaald’ en relevant gemaakt kan worden voor de vraagstukken op dit gebied.
Original languageDutch
Pages (from-to)305-311
Number of pages7
JournalGedrag en Organisatie
Volume13
Issue number6
Publication statusPublished - 2000

Cite this