Nieuw composietmodel voor de elasticiteitsmodulus van hogesterktebeton. Een structuurgeoriënteerd praktijkgericht model

S. Zimmermann, C. Kessler-Kramer, H.S. Rutten

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

Een veilige en duurzame toepassing van hogesterktebeton vraagt om een zorgvuldige afstemming van het constructief gedrag van elementen van hogesterktebeton op dat van naastgelegen ondersteunende constructiedelen en vervormingsgevoelige bouwdelen. Besproken wordt een model dat de elasticiteitsmodulus van hogesterktebeton beschrijft op basis van de eigenschappen van toeslagmateriaal en cementsteen, hun globale geometrische configuratie en de invloed van de aanhechtzone tussen beide. Het model maakt het mogelijk het mengselontwerp af te stemmen op de gewenste elasticiteitsmodulus. Door vergelijking met praktijkmengsels wordt getoond dat de experimenteel gevonden elasticiteitsmodulus met grote nauwkeurigheid kan worden voorspeld.
Original languageDutch
Pages (from-to)99-106
Number of pages8
JournalCement
Volume54
Issue number6
Publication statusPublished - 2002

Cite this