Naar een nieuwe vormgeving van het aandeel

A.G.L. Romme, G. Endenburg

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

1 Downloads (Pure)

Abstract

In dit artikel wordt de noodzaak van een nieuwe vormgeving van het aandeel bepleit, in het licht van de problemen die zich voordoen in de relatie tussen aandeelhouders en onderneming. Deze problemen zijn een gevolg van het dilemma tussen de aandeelhouders- en de stakeholdersbenadering. De aandeelhoudersbenadering gaat uit van het principe van financiële eigendom waarbij het maximaliseren van aandeelhouderswaarde centraal komt te staan. De stakeholdersbenadering bepleit een verbreding van de betrokkenheid bij de onderneming, onder meer door middel van het belang van managers, werknemers en bijvoorbeeld het natuurlijk milieu. We betogen dat een doeltreffende verbinding tussen aandeelhouder en onderneming staat of valt met een structurele oplossing voor het dilemma tussen de stakeholders- en de aandeelhoudersbenadering. Dit wordt uitgewerkt en geïllustreerd aan de hand van het ontwerp voor het zogenoemde consentaandeel dat samenhangt met een concrete vormgeving van participatie in de beleidsvorming op verschillende niveaus in de onderneming.
Original languageDutch
Pages (from-to)40-53
Number of pages14
JournalM&O
Volume55
Issue number3
Publication statusPublished - 2001

Cite this