More is less: duurzaam bouwen en (installatie-)techniek : building sustainability: duurzaam bouwen en bouwen aan duurzaamheid

E.S.M. Nelissen

Research output: Book/ReportInaugural/farewell speechAcademic

395 Downloads (Pure)

Abstract

Het uitputten van onze fossiele brandstoffen en het vervuilen van onze leefomgeving vormen een groot maatschappelijk probleem. Techniek in de gebouwde omgeving kan een essentiële bijdrage leveren aan de oplossing van dit probleem, zowel door de ontwikkeling van nieuwe technieken als door de verbetering van bestaande technieken. Ook moeten we de minder technische factoren die het welzijn van de mens positief beïnvloeden niet uit het oog verliezen. Een betere samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, het bedrijfsleven en de overheid is hierbij een noodzakelijke voorwaarde. Samenwerking en open innovatie moet in de bouw aanzienlijk verbeterd worden. Het is de basis om als land voorop te blijven lopen. Door de huidige organisatie van de bouwkolom en de gebruikelijke aanbestedingsvormen is dit zeer moeilijk te realiseren. De faculteit Bouwkunde, in samenwerking met de andere faculteiten van de TU/e, kan een sleutelpositie bekleden in het stimuleren van deze samenwerking en daarmee de katalysator voor innovatie zijn.
Original languageDutch
Place of PublicationEindhoven
PublisherTechnische Universiteit Eindhoven
Number of pages32
ISBN (Print)978-90-386-2532-4
Publication statusPublished - 2011

Bibliographical note

Intreerede uitgesproken op 8 juli 2011 aan de Technische Universiteit Eindhoven

Cite this