Monitoring in het JBZ: ontwerp van efficiëntere en veiligere monitoringprocessen door inzet van (nieuwe) technologie

L.C.E.M. Nijskens - Derikx

  Research output: ThesisEngD Thesis

  Abstract

  In dit ontwerpproject wordt onderzocht of het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) haar monitoringprocessen verder kan optimaliseren door efficiëntere inzet van (nieuwe) medische technologie. De focus van dit ontwerpproject is tweeledig. Allereerst wordt onderzocht of nieuwe technologie ingezet kan worden om het monitorbeleid voor de vroege herkenning van de vitaal bedreigde patiënt te optimaliseren. Vervolgens wordt er toegespitst op een specifiek monitoringproces op de afdeling Dagbehandeling.
  Een belangrijk ziekenhuisbreed monitoringproces richt zich op de vroege herkenning van vitaal bedreigde patiënten. Hierbij gebruikt het JBZ de ‘Early Warning Score’ (EWS): zeven vitale parameters worden gemeten of geobserveerd en op basis van grenswaarden geconverteerd naar een subscore. Het optellen van de afzonderlijke subscores levert een EWS-totaalscore op, op basis waarvan het verdere beleid voor de patiënt bepaald wordt. Het handmatig meten en verslaan van de EWS kost relatief veel tijd van de verpleegkundigen. Bovendien is er een risico op technische en menselijke fouten. In het eerste deelproject werd daarom onderzocht of het proces efficiënter ingericht kan worden door gebruik te maken van medische en/of informatietechnologie.
  Literatuuronderzoek liet zien dat drie nieuwe technologieën (EarlySense patiëntveiligheidssysteem, Philips Intellivue Guardian systeem met biosensor en Sensium) in staat zijn om vitale parameters (redelijk) betrouwbaar te meten. Echter, het staat nog onvoldoende vast dat de achteruitgang van patiënten in een brede klinische setting door deze systemen beter gedetecteerd wordt dan door verpleegkundigen die handelen volgens het huidige EWS-beleid. Het advies aan het JBZ is daarom om deze systemen vooralsnog niet in te zetten ter vervanging van het huidige EWS-beleid. Daarmee is niet gezegd dat er in de toekomst geen plaats is voor deze technologieën in het JBZ; de verwachte ontwikkelingen en de mogelijkheid om continue data te verzamelen maakt dat deze technologieën interessant zijn om te volgen en in de toekomst wellicht alsnog te implementeren. Op korte termijn is het advies om verpleegkundigen te ondersteunen bij het uitvoeren van het EWS-beleid door gebruik te maken van apparatuur die gekoppeld is aan het EPD. Hierdoor kan de EWS automatisch en betrouwbaarder berekend en vastgelegd worden, waardoor meet-, reken- en registratiefouten verminderd worden. Bovendien levert dit tijdswinst op voor de verpleegkundigen. Omdat deze tijdswinst diffuus over alle verpleegkundigen verdeeld is zal de automatische registratie echter niet leiden tot minder verpleegkundigen.
  Ook op kleinere schaal kent het JBZ arbeidsintensieve monitorprocessen die een hoge werkdruk bij verpleegkundigen leggen, zoals in het zorgproces voor patiënten die een endoscopie onder bewuste sedatie ondergaan en daarvoor opgenomen worden op de afdeling Dagbehandeling. Om het comfort voor deze patiënten te verhogen, wordt een endoscopie uitgevoerd onder sedatie. Het toedienen van sedativa kan echter een effect hebben op de vitale systemen van de patiënt waardoor deze patiënten tijdens en na de behandeling continu gemonitord moeten worden. Dit is een arbeidsintensief proces; de vitale waarden moeten continu bewaakt en met een hoge frequentie handmatig in het EPD geregistreerd worden. Daarnaast kent dit zorgproces een ingewikkelde logistiek, omdat patiënten op twee afdelingen (i.e. Dagbehandeling en Endoscopie) verblijven gedurende een relatief korte opname. Daarom werd onderzocht of dit zorgproces geoptimaliseerd kan worden door een efficiëntere inzet van mensen en medische apparatuur. In het voorgestelde
  ontwerp worden patiënten voor behandeling niet meer opgenomen in een bed, maar wachten ze de oproep voor de behandeling af in de huiskamer op de Dagbehandeling. Patiënten worden tijdens en na de ingreep bewaakt met apparatuur die de vitale waarden automatisch meet en registreert in het EPD, waardoor de registratielast voor de verpleegkundigen op de Endoscopie en de Dagbehandeling sterk afneemt. Ten slotte worden patiënten bij terugkomst op de Dagbehandeling in chronologische volgorde opgenomen op de kamers, waardoor verpleegkundigen meer overzicht hebben over de patiënten die ze bewaken. Om dit zorgproces in de toekomst verder te optimaliseren moet meer procesinformatie beschikbaar komen voor verpleegkundigen. Deze informatie moet automatisch opgehaald worden uit het EPD en eenvoudig te raadplegen zijn voor medewerkers op de Endoscopie en de Dagbehandeling, bijvoorbeeld op een handheld device of op Schipholborden op de afdeling.
  Original languageDutch
  Supervisors/Advisors
  • Mollink-Gruson, J.M.B. (Nanneke), External supervisor
  • Zonneveld, Guido A.M., Supervisor
  • Lammerts, Ivonne M.M., Supervisor
  • Cottaar, E.J.E. (Ward), Supervisor
  • van Pul, Carola, Supervisor
  Award date13 Dec 2018
  Place of PublicationEindhoven
  Publisher
  Publication statusPublished - 18 Dec 2018

  Bibliographical note

  PDEng thesis confidential

  Cite this