Modellering van het ontwerpproces : een proces-choreografie

G. Friedl, Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Stan Ackermans Instituut. Architectural Design Management Systems (ADMS)

  Research output: ThesisEngD Thesis

  Abstract

  Het vertrekpunt voor deze eindopdracht vormde de vraag wat het 'ontwerpen van het proces' inhoudt. Gedurende het ontwerpproces wordt de vraag van de opdrachtgever geconcretiseerd en geleidelijk omgezet in een ontwerp. Aan dit ontwerp wordt door een groot aantal actoren gewerkt. Het bouwkundige ontwerpproces is dus een samenwerkingsproces waar door vele actoren gewerkt wordt naar een resultaat.Bij de inrichting van dit proces wordt tegenwoordig veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het ontwerp. Dit gebeurt in de vorm van een nauwkeurige vastlegging van de wensen en eisen van de opdrachtgever die vervolgens vertaald worden in een ontwerp. Hierbij wordt ligt de nadruk op de afstemming van de verschillende activiteiten die door diverse actoren worden uitgevoerd. Hoe deze actoren samenwerken, wordt vastgelegd in een organisatiestructuur die onder meer de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inhoudt. Vaak wordt er echter over het hoofd gezien dat ontwerpen door mensen wordt uitgevoerd en dat de diverse actoren die deelnemen in dit proces verschillen qua normen, waarden en werkwijzen. Ook is het proces niet slechts een probleem oplossingsproces maar ook een proces waarmee problemen boven tafel worden gehaald. Daarom wordt het proces ook gekenmerkt door grilligheid en een bepaalde mate aan onvoorspelbaarheid.In deze opdracht wordt naar een andere manier gezocht om het ontwerpproces in te kunnen richten. Hierbij staat het idee centraal dat voor een goed proces (en mede hierdoor ook voor een goed resultaat) de uitgangspunten en randvoorwaarden voor dit proces optimaal moeten zijn. Er wordt een innovatieve aanpak voorgesteld die de nadruk legt op het creëren van de juiste randvoorwaarden en uitgangspunten voor de inrichting van het ontwerpproces.Hiervoor is eerst onderzocht wat de activiteit ontwerpen eigenlijk is en welke gevolgen hieruit ontstaan voor het ontwerpproces. Uitgaande van deze analyse is gekeken hoe ontwerpers tewerk gaan en welke actoren ontwerpactiviteiten uitvoeren in het proces. Vervolgens is geanalyseerd waar tegenwoordig de knelpunten liggen bij de inrichting van het ontwerpproces. Dit mondt uit in een beschrijving van de huidige aanpak. Uiteindelijk is een model opgesteld van een nieuwe innovatie aanpak waarmee de problemen van de huidige aanpak voorkomen kunnen worden.
  Original languageDutch
  QualificationDoctor of Philosophy
  Awarding Institution
  Supervisors/Advisors
  • Daru, Roel, Supervisor
  • den Otter, Ad, Supervisor
  • Rutten, Paul, Supervisor
  Award date1 Jan 2000
  Place of PublicationEindhoven
  Publisher
  Print ISBNs90-444-0062-2
  Publication statusPublished - 2000

  Bibliographical note

  Eindverslag Bedrijfsopdracht ADMS.

  Cite this