Modellen van recreatie-gedrag : een overzicht van enkele recente ontwikkelingen

H.J.P. Timmermans

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

146 Downloads (Pure)

Abstract

De wiskundige modellen die in ons land worden gebruikt voor beschrijving, verklaring en voorspelling van recreatie-gedrag, zijn sterk verouderd. Toch zijn er best nieuwe ontwikkelingen in de modelbouw, maar onderzoekers zijn daar niet of nauwelijks van op de hoogte. En dat is jammer, want het modelleren van het ruimtelijk gedrag heeft in de afgelopen tien tot vijftien jaren een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Deze kenmerkt zich door een versterking van de methodologische basis van de modellen, een grotere flexibiliteit in de keuze van modeltypen, modelspecificaties, alsmede een verschuiving van de nadruk op aggregate, correlationele modellen naar individuele beslissingsmodellen, die inzicht proberen te verschaffen in keuze- en beslissingsprocessen van individuen. Dit artikel geeft een summier overzicht van de nieuwste onwikkelingen. Verplicht leesvoer derhalve!
Original languageDutch
Pages (from-to)390-394
JournalRecreatie en Toerisme
Issue number8
Publication statusPublished - 1985

Cite this