Microbiologische omzetting van milieuvreemde stoffen: toepassing in biologische filters voor luchtverontreiniging

S.P.P. Ottengraf

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

  Abstract

  Het zesde en laatste Groningse thema is het oxideren van organische verbindingen met biosystemen. Een van de projecten is de 'stereospecifieke' synthese van 'chirale' organische verbindingen. Veel organische stoffen kunnen voorkomen in spiegelbeeldige vormen, zoals een linker en een rechter handschoen. Bij klassieke synthesetechnieken worden deze zogenaamde 'chirale verschijningsvormen' van de moleculen in gelijke hoeveelheden gevormd. Vaak is voor industrieel gebruik slechts een van de chirale verschijningsvormen interessant. Ais een stof in twee spiegelbeeldige vormen kan voorkomen, betekent produktie van die stof op de klassieke manier een verlies van vijftig procent van het uitgangsmateriaal en problemen met het verwijderen van de niet-gewenste helft van het produkt. Een van de eigenschappen van enzymen is dat ze de produktie van slechts een chirale verschijningsvorm katalyseren. Vandaar de interesse voor de produktie van organische verbindingen met behulp van enzymen. Een ander onderwerp dat binnen het hier behandelde thema wordt bestudeerd is de afbraak van gechloreerde koolwaterstoffen door micro-organismen. Deze verbindingen zijn beruchte vervuilers van het menselijke milieu, waarin ze door onder meer industriele activiteiten terecht komen. Het zoeken van geschikte organismen die deze verbindingen kunnen afbreken en het opschalen van deze afbraak zijn doelstellingen van de GBc-onderzoekers.
  Original languageEnglish
  Title of host publicationBiotechnologie in Nederland
  EditorsJ. Blom
  Place of Publication's-Gravenhage
  PublisherStichting Maatschappij en Onderneming
  Pages62-63
  ISBN (Print)90-6962-009-X
  Publication statusPublished - 1985

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Microbiologische omzetting van milieuvreemde stoffen: toepassing in biologische filters voor luchtverontreiniging'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this