Met de auto ... of met de fiets naar het werk

P.J.H.J. Waerden, van der, B. Verhoek, M. Berenos

Research output: Book/ReportReportAcademic

2 Downloads (Pure)

Abstract

Dit paper beschrijft een onderzoek naar de uitwisselbaarheid van de auto en de fiets in bet woon-werkverkeer. Het onderzoek richt zich onder andere op voorzieningen aan de bestemmingskant van een verplaatsing en op bet wegnemen van belemmeringen tegen bet fietsen. I-let onderzoek bevat twee onderdelen, namelijk een beschrijvend en een modelmatig deel. Uit bet beschrijvende deel van bet onderzoek blijkt dat er in bet woon-werkverkeer mogelijkheden zijn om bet autogebruik ten gunste van bet fietsgebruik terug te dringen. Met behulp van een stated choice experiment en het multinomiale logit model zijn voor een woon-werkafstand van vijf en van tien kilometer twee rnodellen voor de vervoerswijzekeuze geschat. De modeluitkomsten zijn bevredigend. De twee modellen komen tot een verbetering van de log-likelihood ten opzichte van bet nulmodel van respectievelijk 90.55% en 77.05%.
Original languageDutch
Place of PublicationEindhoven
PublisherTechnische Universiteit Eindhoven
Number of pages14
Publication statusPublished - 1991

Cite this