Medische Alarmering: State of the art en Visie

Job H. Sanders

Research output: ThesisPd Eng Thesis

Abstract

Achtergrondinformatie: Steeds meer ziekenhuizen gaan over van meerpersoonskamers naar 1-persoonskamers vanwege verbeterde hygiëne, privacy en rust voor patiënten. Aangezien verpleegkundigeniet naast elk bed kunnen gaan zitten is er een manier van communicatie tussen de patiënten verpleegkundige nodig. Dit kan gedaan worden door een verpleeg oproep systeem (VOS). Vervolgens is dit systeem vaak gebruikt als basis voor medische oproepen (MOS) en alarmen van medische apparatuur (MAS). Zo zijn systemen met de namen MOS en MAS ontstaan. Bij deze systemen ontstaat er een alarm (input) die vervolgens via een message broker naar een output gestuurd kan worden. De output was vaak een pieper maar in plaats daarvan wordt nu steeds vaker een smartphone met een applicatie gebruikt.
Doel: Veel klanten van Buitenhuis Advies zijn momenteel bezig met een implementatie of een update van deze systemen en daarom is het doel van dit project om een visie te schrijven over dit onderwerp. Dit document kan als startpunt gebruikt worden om ziekenhuis specifieke visies op te stellen.
Methode: Om tot een goede visie te komen zijn er twee projecten in verschillende ziekenhuizen gedaan waarbij afdelingen over zijn gegaan van een VOS naar een MAS en een geheel ziekenhuis naar een MAS. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met partijen die verschillende onderdelen of de gehele keten van een alarmeringssysteem kunnen leveren. De partijen waarmee gesproken is zijn; IQ-Messenger, BBraun, Ascom, Philips, CLB en Chipsoft.
Resultaten: Momenteel is er bij de verschillende stakeholders geen consensus over de naamgeving en de daarbij behorende systemen. Functioneel kunnen de systemen verdeeld worden in VOS, MOS en MAS. Een VOS is een verpleeg oproep systeem, het systeem waarmee de patiënt een verpleegkundige kan oproepen. Het MOS (medisch oproep systeem) is een VOS waarbij er een medisch apparaat aangesloten is. Het systeem kan alleen doorgeven dat er een alarm is, maar niet welk alarm. Zodra deze informatie wel meegestuurd wordt spreken we van een MAS (medisch alarmering systeem). Naast de functionele indeling van de verschillende systemen is het ook mogelijk om de systemen op basis van de techniek te verdelen in DIS (distributed information system), DAS (distributed alarm system) en CDAS (DAS with operator confirmation). Voor deze technische omschrijving van de systemen wordt de internationale standaard van IEC gebruikt, beschreven in IEC TR 80001-2-5. Het verschil tussen deze systemen is het feit dat er bij een DIS geen confirmatie naar de source wordt gestuurd dat het alarm is aangekomen. Een DAS doet stuurt altijd een technical confirmation terug naar de source. Een CDAS zorgt naast de confirmatie voor de mogelijkheid een commando terug te sturen naar de input. Hiermee kan een vervolgactie gestart worden door de source.
De systemen van de alarmeringsketen bestaan uit verschillende onderdelen, te verdelen in;
1. Randvoorwaarden (ICT/Netwerk/Datacenter)
2. Input/Source (Medische/niet-medische alarmen/gegevens)
3. Message Broker/Integrator (Stuurt juiste alarm naar juiste output)
4. Output/Communicator (Weergave van het alarm)
De verschillende leveranciers leveren allemaal een of meerdere onderdelen van de alarmeringsketen (source, integrator, communicator). In eerste instantie hebben deze leveranciers hun eigen keten om bepaalde informatie en alarmen weer te geven voor de zorgprofessional maar proberen nu meer open te staan voor koppelingen met andere partijen. Het grootste probleem hierbij is het ontbreken van een universele manier van koppelen waardoor elke koppeling maatwerk is. Naast dat dit zorgt voor veel extra werk vinden de verschillende leveranciers het ook moeilijk om er maar op te vertrouwen dat de andere partij op de juiste manier met de gegevens om gaat.
Bovenstaande beperkt een ziekenhuis in de ontwikkeling van de alarmeringsketen. Momenteel hebben de meeste ziekenhuizen een combinatie van een VOS en een MOS (technisch gezien een DIS) of een MAS (technisch gezien een DAS of CDAS), maar deze systemen zouden in de toekomst uitgebreid kunnen worden. Om de visie te bepalen zijn er verschillende fases (-1, 0, 1, 2) gedefinieerd waarin een ziekenhuis zich kan bevinden;
• Fase -1 - Send and Forget
• Fase 0 - MAS
• Fase 1 - MAS + Command
• Fase 2 - MAS + Artificial Intelligence (AI)
Fase -1 is als een ziekenhuis gebruik maakt van een MOS (technisch een DIS). Aangezien hier geen confirmatie naar de bron is, is dit een onwenselijke situatie en zorgt voor schijnveiligheid. De gebruiker wordt namelijk niet geïnformeerd als er een gedeelte van het systeem niet werkt. Een MOS (DIS) mag dus alleen indien een andere optie niet mogelijk is. Fase 0 is een MAS waar verschillende sources op aangesloten zitten. Denk hierbij aan een verpleeg oproep en een bewakingsmonitor. De alarmen van deze systemen worden in 1 applicatie (communicator) weergegeven. Fase 1 is een uitbreiding van fase 0 waarbij er commando’s naar de sources gestuurd kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is het automatisch op stil zetten van een bewakingsmonitor op het moment dat de confirmatie bij de source terug is gekomen. De laatste fase die beschreven wordt in het rapport is fase 2 waarin een extra onderdeel tussen de source en integrator toegevoegd wordt.
Het doel van dit onderdeel is om op basis van big data en AI de zorgprofessional te ondersteunen. Het zou ervoor moeten zorgen dat alleen zinnige alarmen doorkomen en ondersteuning biedt aan de zorgprofessional middels een clinical decision support system (CDSS).
Conclusie: Als het ziekenhuis de alarmeringsketen doorontwikkeld heeft van een ’doorgeefluik’ naar een systeem dat de zorgprofessional ondersteund bij het maken van beslissingen kan het gaan nadenken over volgende stappen. Het zou de gehele alarmering en bewaking centraal kunnen gaan regelen voor het gehele ziekenhuis en zelfs voor buiten de muren van het ziekenhuis. Om dit te realiseren is het noodzakelijk dat de systemen goed met elkaar communiceren op een manier die door verschillende partijen geaccepteerd wordt en daarmee ook open staan voor commando’s vanuit andere partijen.
Original languageDutch
Supervisors/Advisors
  • Janssen, Maurice J.A., Supervisor
  • Touw, Wim, External supervisor, External person
Place of PublicationEindhoven
Publisher
Publication statusPublished - 12 Feb 2021

Bibliographical note

PdEng thesis.

Cite this