Mediaanscores in simultane verdelingsvrije methoden

C. van der Hoeven

Research output: Book/ReportReportAcademic

61 Downloads (Pure)

Abstract

In deze studie wordt de bruikbaarheid van mediaanscores in simultane verdelingsvrije methoden onderzocht. Beschouwd wordt de situatie van k steekproeven met in elke steekproef n waarnemingen. Er worden drie klassen van toetsingsgrootheden bekeken, nl. Q gebaseerd op kwadraatsommen, R gebaseerd op de range van steekproefscores en P gebaseerd op paarsgewijze twee steekproefgrootheden. Voor het toetsen van gelijkheid van populaties bleek de Q toets het geschiktst, voor het simultaan toetsen van aIle populatieparen op gelijkheid bleek zowel een stapsgewijze Q toets als de P toets goed te zijn. R toetsen, door diverse auteurs voorgesteld bij simultane vergelijking van populatieparen bleken in geen situatie de voorkeur te genieten. Bij de genoemde klassen van toetsen werden mediaan scores en Wilcoxon scores onderzocht. Grootheden met mediaan scores kunnen veel minder verschillende waarden aannemen dan grootheden met Wilcoxon scores. Hierdoor is de asymptotische benadering bij de laatstgenoemden veel beter. Bij de Q grootheid gebaseerd op mediaan scores is de exacte verdeling echter vrij gemakkelijk te berekenen. Voor de P grootheid voldoet de afschatting van Bonferrani redelijk. Er werd gevonden dat het onderscheidingsvermogen bij mediaan scores in ongeveer dezelfde mate verschilt van Wilcoxon scores als het geval is bij twee steekproeven. Hieruit kan worden geconcludeerd dat een onderzoeker slechts aan een simultane toets met mediaanscores begint als hij er van overtuigd is dat zijn waarnemingen uit een verdeling met een langere staart dan de dubbelexponentiele afkomstig zijn.
Original languageDutch
Place of PublicationEindhoven
PublisherTechnische Hogeschool Eindhoven
Number of pages28
Publication statusPublished - 1979

Publication series

NameMemorandum COSOR
Volume7914
ISSN (Print)0926-4493

Cite this