Materiaalschaarste, hergebruik en nieuwe materialen

Christiaan H. Bolck, E.J.M. Hensen, Peter Rem

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterPopular

121 Downloads (Pure)

Abstract

De behoefte aan primaire grondstoffen stijgt als gevolg van de groei van
wereldbevolking en welvaart. Hierdoor ontstaat een relatieve schaarste die leidt tot stijgende prijzen, maar ook tot een groeiende milieubelasting bij de winning. In sommige gevallen leidt dit zelfs tot conflicten tussen landen. De drie duurzaamheids P’s van people, planet en profit dwingen ons om zuinig om te gaan met schaarse grondstoffen en ze zoveel
mogelijk opnieuw te gebruiken. Dat vraagt om een nieuwe generatie technieken voor inzameling en recycling met behulp van de bijbehorende bedrijfsketens. Daarnaast moeten we zoveel mogelijk gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen. De optimale benutting daarvan vraagt om nieuwe technieken voor decentrale (on farm) en centrale bioraffinage.
De uiteindelijke oplossing voor het grondstoffenprobleem is een circulaire economie waar een vooralsnog groeiende wereldbevolking kan beschikken over voldoende voedsel, energie en materialen om prettig te kunnen leven zonder het milieu onomkeerbaar aan te tasten en de grondstofvoorraden van de aarde uit te putten.
Original languageDutch
Title of host publicationAgenda voor Nederland
Place of PublicationEindhoven
PublisherTechnische Universiteit Eindhoven
Pages26-31
Number of pages6
Publication statusPublished - 2014

Cite this