Maten- en gewichtendossier bedrijfsvoertuigen

M.J. Ploos van Amstel, K Wouters

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Abstract

In 1996 werd door de Europese Gemeenschap een wijziging in de Europese Richtlijn ‘Afmetingen en gewichten van bedrijfsvoertuigen’ aangenomen. Deze wijziging in her matendossier omvatte verandering van de toegestane voertuiglengte van motoraanhangwagencombinaties van 18,35 meter naar 18,75 meter, een verkorting van de laadlengte naar 15,65 meter en wijziging van de toegestane laadbreedte van 2,60 (binnen de Benelux) naar 2,55 meter. Voor de overige typen bedrijfsvoertuigen zijn de lengtematen ongewijzigd gebleven, maar is de laadbreedte met uitzondering van die van koelvoertuigen versmald tot 2,55 meter. Over de motieven om over te gaan tot wijziging van bet dossier wijken de meningen van de politiek sterk af van die van verladers en logistiek dienstverleners. De politiek noemt als redenen het terugdringen van het fileprobleem, het vergroten van de verkeersveiligheid, het beperken van de milieubelasting en het verminderen van de schade aan de infrastructuur. Politici noemen voorts als reden, dat het hanteren van verschillende nationale regels binnen de Europese Unie het scheppen van een vrije vervoersmarkt in de weg staat. Door verladers en logistiek dienstverleners worden als motieven echter de belangen van de Franse en Duitse spoorwegen en de protectie van het spoorvervoer door de Nederlandse overheid genoemd. De wijziging van het matendossier heeft een aantal consequenties. Deze omvatten te verwachten capaciteitsverliezen, aanpassingen in de keten, beperking van de toepassing van bet huidige materieel, aanpassing van het materieel, onttrekking aan de wereldstandaard en minder efficient intermodaal vervoer. Het gewichtendossier, onderdeel van bet maten- en gewichtendossier, is in 1996 onaangeroerd gebleven. Na de vele discussies omtrent het maten- en gewichtendossier liggen de onderhandelingen nu (en in de nabije toekomst) vrijwel stil. Voor het omgaan met bestaande verschillen (binnen en buiten Europa) in maten en gewichten is bet Transport Classificatie Systeem genoemd. Momenteel is er een aantal ontwikkelingen gaande, die een alternatieve vorm van wegvervoer bieden, met name Combi-Road en Automatic Road Trains.
Original languageDutch
Title of host publicationPraktijkboek transport en logistiek
EditorsM.J. Ploos van Amstel, R.A.A. Jansen, R Tekke
Place of PublicationDeventer
PublisherKluwer
Pages1-15
Volume6
ISBN (Print)90-5404-650-3
Publication statusPublished - 2000

Cite this