Lineaire algebra in de statistiek

A.J. Bosch

Research output: Book/ReportReportAcademic

83 Downloads (Pure)

Abstract

Inleiding Lineaire Algebra en Statistiek werden op de Nederlandse Universiteiten rond 1946 voor het eerst gedoceerd. Veel later zijn beide vakken opgenomen in het programna van de leraarsopleidingen, en weI is Statistiek pas in 1975 in het programma gekomen. Nu is het reeds zover dat beide vakken op middelbare scholen onderwezen worden. De reden is dat beiden op vele uiteenlopende gebieden worden toegepast, zelfs in de alpha- en gamma-wetenschappen. De multivariate analyse (hieronder vallen o.a.: discriminantanalyse, componenten- en factoranalyse, clusteranalyse, canonieke correlatie e.d.) wordt nl. zeer veel toegepast in de antropologie, sociologie, psychologie, planologie, medicijnen, landbouw, econometrie e.d. Echter zonder de lineaire algebra zou het onmogelijk zijn multivariate analyse te bedrijven. Uit de vele toepassingen van de lineaire algebra in de multivariate analyse, wil ik er slechts een behandelen: de meetkundige interpretatie van correlaties. Hierdoor wordt het geheel veel duidelijker. Uiteindelijk zullen we het toepassen op het volgende probleem: U hebt ongetwijfeld gehoord van de bewering: "Het aantal pakjes sigaretten dat men per dag rookt is hoog gecorreleerd met de kans op een hartinfarct (of longkanker)". Wat moet men met deze uitspraak? Is het dan werkelijk zo dat, indien men minder gaat roken ook de kans op een hartinfarct afneemt? Zoals in § 6 zal blijken moet men zeer zorgvuldig tewerk gaan wil men zo'n conclusie mogen trekken.
Original languageDutch
Place of PublicationEindhoven
PublisherTechnische Hogeschool Eindhoven
Number of pages9
Publication statusPublished - 1978

Publication series

NameMemorandum COSOR
Volume7803
ISSN (Print)0926-4493

Cite this