Het leren en de leeropbrengsten van docenten en studenten in leerateliers

Translated title of the contribution: Learning processes and learning results of teachers and students in learning workshops

Maaike Koopman (Corresponding author), Rian Aarts, Jos Hulsker, Jeroen Imants, Quinta Kools

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  1 Citation (Scopus)
  137 Downloads (Pure)

  Abstract

  Dit artikel beschrijft een onderzoek gericht op hoe docenten en studenten leren in leerateliers en wat de opbrengsten van dit leren zijn. In deze leerateliers werken studenten van lerarenopleidingen, docenten van vo-scholen en atelierbegeleiders vanuit de lerarenopleiding een schooljaar lang samen rond het thema ‘het leren van leerlingen’. Bij vijf leerateliers met in totaal 43 deelnemers zijn in het schooljaar 2017-2018 observaties van bijeenkomsten uitgevoerd en semigestructureerde groepsinterviews afgenomen. Per leeratelier zijn within-case analyses en portretten gemaakt, gevolgd door een crosscase analyse over de vijf leerateliers heen. Deelnemers aan de leerateliers voeren diverse gezamenlijke en individuele leeractiviteiten uit, zoals uitwisseling van ideeën en in gesprek gaan, feedback geven en ontvangen, delen van praktijken, uitproberen in de les, bestuderen van literatuur en reflecteren. Het leren in de ateliers is te kernschetsen als onderzoekend leren vanuit een eigen leervraag van de deelnemers met een verschillende mate van wederzijdse afhankelijkheid tussen de deelnemers. Deelnemers bepalen hun eigen doelen, maar werken tegelijkertijd met overkoepelende thema’s. Deelnemers zijn tevreden over de opbrengsten van deelname aan het leeratelier, die liggen op het terrein van persoonlijke ontwikkeling (kennis en visie), op toepassing in de onderwijspraktijk en verbetering van deze praktijk.
  Translated title of the contributionLearning processes and learning results of teachers and students in learning workshops
  Original languageDutch
  Pages (from-to)378-400
  Number of pages23
  JournalPedagogische Studiën
  Volume96
  Issue number6
  Publication statusPublished - 2019

  Cite this