"Learning by doing" Workshops – Integral Design Methodology for Sustainable Built environment

W. Zeiler, E.M.C.J. Quanjel, P. Savanovic, W.A. Borsboom

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionAcademic

2 Downloads (Pure)

Abstract

In 2000, the Royal Institute of Dutch Architects (BNA), the Dutch Society for Building Services (TVVL) and Delft University of Technology (TUD) started a research project on Integral Design, resulting in a series of workshops for architects and HVAC consultants. This project was succeeded by new research within the Knowledge Centre Building & Systems (KCBS), in which Eindhoven University of Technology (TU/e) and TNO Environment and Geosciences cooperate. The ongoing workshop series, in which already over 200 professionals from BNA and the Dutch Association of Consulting Engineers (ONRI) participated, is used for development and evaluation of integral design methodology in the domain of sustainable comfort systems. Besides its added value for building design, this integral design methodology directly stimulates application of sustainable energy in the built environment. Er is behoefte aan verbetering van de samenwerking tussen de ontwerpende disciplines die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van gebouwontwerpen. Optimaal lijkt hierbij Integraal Ontwerpen, waarbij alle disciplines vanaf een zo vroeg mogelijk moment in het ontwerpproces met elkaar samenwerken en de totale levenscyclus in beschouwing wordt genomen. Door de betere samenwerking ontstaan kwalitatief beter doordachte en innovatieve ontwerpen die efficiënter in goede gebouwen kunnen worden omgezet. Hierbij ligt de focus meer op kwalitatief hoogwaardige oplossingen / oplossingsrichtingen creëren dan op het sec oplossen van problemen. Door deze gecombineerde aanpak wordt het mogelijk om de hoge faalkosten in de bouw te vermijden, die volgens verschillende onderzoeken 5-10 % van de totale omzet bedragen.
Original languageEnglish
Title of host publicationProceedings 8th REHVA World Congress, CLIMA 2005 LAUSANNE, High Tech, Low Energy
Place of PublicationLausanne
Pages1-6
Publication statusPublished - 2005
Eventconference; CLIMA 2005; 2005-10-09; 2005-10-12 -
Duration: 9 Oct 200512 Oct 2005

Conference

Conferenceconference; CLIMA 2005; 2005-10-09; 2005-10-12
Period9/10/0512/10/05
OtherCLIMA 2005

Fingerprint

Dive into the research topics of '"Learning by doing" Workshops – Integral Design Methodology for Sustainable Built environment'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this