Laten we het nog eens doen? De evaluatie van een onderzoeksprogramma informatietechnologie en recht, 1990-2005

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

1 Downloads (Pure)

Abstract

Ruim anderhaifjaar geleden vroeg de redactie of er van mijn hand een reactie/evaluatie kon komen betreffende bet ITeR-programma, waarvan op 27 november 2003 in bet Kurhaus in Scheveningen de officiele afsluiting plaatsvond. Zelden heeft een dergelijk verzoek zo’n indruk (op mij persoonlzijk) gemaakt. Ik heb immers slechts marginaal betrokkenheid gehad bzj bet ITeR-programma. Maar geredeneerd vanuit de redactie is bet wellicht een veilige keuze om een dergelijk juridisch onderzoeksprogramma te laten evalueren door iemand die niet op een reguliere juridische faculteit werkt. Daarnaast kwam bet verzoek als een verrassing, omdat ik helemaal niet zeker weet of bet ITeR programma een grote betekenis beeft gehad voor de ontwikkeling van bet recht waar dat in aanraking kwam met informatie- en communicatietechnologie (ICT). En nu is bet programma afgelopen (hoewel het nog een beetje naijlt want nog altijd verschijnen publicaties uit bet programma) en is het misschien toch goed om eens terug te kijken. U zult begrijpen dat, gelet op bet bovenstaande, ik dit zal doen op een persoonlijke manier. Het onderzoeksprogramma Informatie Technologie en Recht (ITeR) was opgezet als een stimuleringsprogramma van actuele juridische vraagstukken en gehuisvest bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en het werd betaald door de ministeries van Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Verkeer en Waterstaat.
Original languageDutch
Pages (from-to)254-257
Number of pages3
JournalComputerrecht
Volume40
Publication statusPublished - 2005

Cite this