Land in aanleg : de Dienst Landelijk Gebied en de inrichting van het platteland

H. Buiter, J.W.A. Korsten

Research output: Book/ReportBookAcademic

Abstract

Landinrichting is een onderwerp dat in het middelpunt van de belangstelling staat. Ruimte is in Nederland immers per definitie beperkt. De Dienst Landelijk Gebied is verantwoordelijk voor de vormgeving van een groot deel van het Nederlandse landschap zoals we dat vandaag de dag kennen. In verschillende gedaanten en onder diverse namen was deze organisatie de afgelopen zeventig jaar intensief betrokken bij de verbouwing van het Nederlandse platteland. Namens de rijksoverheid voerde de dienst de regie over grootscheepse ruilverkavelings- en landinrichtingsoperaties en wist zij steeds een bepalende rol te spelen. Dat gold voor de eerste decennia, waarin de vorming van een zo optimaal mogelijk agrarisch productielandschap centraal stond, maar ook voor latere perioden waarin er meer aandacht was voor natuur, landschap, recreatie en wonen. In dit boek belichten Hans Buiter en Jan Korsten de manier waarop de overheid organisatorisch en inhoudelijk grip probeerde te houden op de ontwikkelingen op het platteland, maar ook voortdurend inspeelde op lokale belangen. De dienst voerde de regie, maar was ook permanent bezig met het scheppen van voldoende lokaal draagvlak. Dit boek bevat meer dan alleen het verleden van een organisatie. Het is vooral ook het verhaal van de veranderende omgang van Nederlanders met het landelijk gebied. Verschuivende visies die zich vertaalden in voortdurend gesleutel aan het landschap; een proces dat nog steeds voortduurt.
Original languageDutch
Place of PublicationZutphen
PublisherWalburg Pers
Number of pages157
ISBN (Print)90-5730-402-3, 978-90-5730-402-6
Publication statusPublished - 2006

Cite this