Kostenbeheersing bij projectuitvoering : Earned Value Management (EVM) en wijzigingsproblematiek

A.D. Oomen, H.J.M. Veeken, van der

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

2 Downloads (Pure)

Abstract

In de projectmanagementliteratuur wordt de vergelijking van actuele kosten met begrote kosten belangrijk gevonden voor de beheersing van projecten, onder meer als basis voor de voorspelling van de totale kosten van het project. Earned Value Management (EVM) wordt zowel in de managementaccounting- als in de projectmanagementliteratuur gezien als een waardevolle verbetering. Over bet omgaan met afwijkingen tussen planning (budget) en realisatie (uitvoering) wordt in de literatuur geconstateerd dat dit complex is, maar er wordt niet nader ingegaan op mogelijke oplossingen. Dit gegeven vormde de aanleiding voor een ‘casestudie’ naar kostenbeheersing en informatiegebruik door operations managers in de wegenbouw.
Original languageDutch
Pages (from-to)79-91
Number of pages13
JournalBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume73
Issue number4
Publication statusPublished - 2001

Cite this