Knowledge elicitation support for virtual multi-expertise teams

M. Bitter-Rijpkema

  Research output: ThesisPhd Thesis 4 Research NOT TU/e / Graduation NOT TU/e)

  4 Downloads (Pure)

  Abstract

  Het oplossen van complexe vraagstukken gebeurt steeds vaker door experts die in multidisciplinaire teams virtueel, veelal langs elektronische weg, samenwerken zonder elkaar rechtstreeks te ontmoeten. Voor het uiteindelijke teamresultaat blijkt het van groot belang dat tijdens het oplossingsproces relevante kennis van individuele teamleden expliciet ingebracht en daadwerkelijk gedeeld wordt. Het is bekend, dat in situaties waarin teamleden elkaar niet rechtstreeks ontmoeten deze kennisontwikkeling problematisch kan verlopen. Het onderzoek in dit proefschrift richt zich op de vraag hoe in dergelijke situaties de kennisontwikkeling optimaal te stimuleren en te faciliteren is. Het gaat daarbij met name om het expliciet kenbaar maken (eliciteren) van relevante kennis van individuele teamleden, het integreren ervan in het gezamenlijk inzicht over het probleem en het op basis daarvan gemeenschappelijk verkennen van nieuwe oplossingsrichtingen. Het beschreven onderzoek tracht bijdragen te leveren in drie richtingen. Allereerst zijn bestaande theoretische inzichten uit verschillende vak- en onderzoeksgebieden rond kennisontwikkeling samengebracht en geïntegreerd in een nieuw kader voor het ontwikkelen van scenario’s om kenniselicitatie te stimuleren. Daarnaast is een tweetal concrete instrumenten om kenniselicitatie te ondersteunen ontwikkeld en getest, namelijk de Ideesticker en het ACE scenario. Tenslotte zijn, op basis van meningen van experts en ervaringen van gebruikers, nieuwe inzichten verworven in de dynamiek van kennisarticulatie en communicatie processen bij computer gemedieerd teamwork.
  Original languageEnglish
  QualificationDoctor of Philosophy
  Awarding Institution
  • Open University of the Netherlands
  Supervisors/Advisors
  • Jochems, Wim, Promotor
  • Martens, R.L., Copromotor, External person
  Award date21 Oct 2005
  Place of PublicationHeerlen
  Publisher
  Publication statusPublished - 2005

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Knowledge elicitation support for virtual multi-expertise teams'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this