Kennismanagement onder adviseurs

G.J.J. Post, M.C.D.P. Weggeman

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

7 Downloads (Pure)

Abstract

In kennisintensieve organisaties (KIO’s) speelt de productiefactor kennis - expliciete kennis en tacit knowledge - een bepalende rol. Het definieren, ontwikkelen, benutten en onderhouden van deze moeilijk grijpbare factor, is het onderwerp van wat kennismanagement (KM) is gaan heten. Daartoe behoort eveneens het ontwerpen, inzetten en evalueren van zowel harde als zachte instrumenten ter optimalisatie van de kenniswaardeketen. In dit artikel wordt een beeld geschetst van de wijze waarop in twee organisatie-adviesbureaus getracht is KM gestalte te geven en van de leervaringen die daarbij zIjn opgedaan.
Original languageDutch
Pages (from-to)42-48
Number of pages7
JournalBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume69
Issue number1
Publication statusPublished - 1997

Cite this