Kennisintensiever naar de markt: samenwerken in netwerken voor een lerende organisatie

A. Algan

Research output: ThesisEngD Thesis

Abstract

In de huidige markt, waar kennis snel veroudert, is het belangrijk dat de bedrijven hun kennis en vaardigheden adequaat kunnen inzetten. Het voorkomen van veroudering van kennis en deze op tijd in kunnen zetten zal veel concurrentievoordeel opleveren voor bedrijven. Hiervoor moet er gewerkt worden naar een lerende organisatie. Het gaat hierbij om het leren van de medewerkers zowel individueel als het collectief. Dit onderzoek richt zich op het management van Kuijpers Installaties. Binnen de organisatie bestaat er geen heldere visie op hoe met kennis omgegaan dient te worden. Er lijkt een mismatch te bestaan tussen kennis die beschikbaar is binnen de gehele organisatie en de kennis die de verschillende vestigingen nodig hebben voor projecten. Daarnaast is het voor de verschillende vestigingen van Kuijpers Installaties niet altijd even eenvoudig om de juiste kennis op te sporen. In deze bedrijfsopdracht gaat het om de vraag hoe Kuijpers Installaties zijn kennis kan beheren om deze in de markt te gebruiken. De doelstelling van het onderzoek is het verschaffen van inzicht over de betekenis van kennis evenals het actief operationaliseren van kennis in organisaties, in het bijzonder aangaande kennisdeling en -creatie. Met dit inzicht als basis zal er een tool worden voorgesteld die een verbeterslag moet realiseren in de organisatie van Kuijpers Installaties met betrekking tot kennisprocessen om de kennisdeling en creatie te stimuleren. Er is geconstateerd dat het bewust omgaan met eigen kennis in de organisatie antwoord zou moeten bieden om adequaat te kunnen reageren op de kansen en tekorten in de markt en in de eigen organisatie. Het vermogen van de organisatie om te leren is een van de kritische factoren om in de toekomst te kunnen overleven. Om een lerende organisatie te worden moet er gewerkt worden naar een cultuur van samenwerking, waarbij de communicatie en interactie met elkaar de bouwstenen zijn. De structurele aanpak van de kenniscyclus, dat wil zeggen het benutten en bijsturen van aanwezige kennis, het ontwikkelen van nieuwe kennis, het delen van kennis, het toepassen en evalueren van kennis, zal zorgdragend voor een succesvol kennismanagement en ten slotte een lerende organisatie. Het gaat bij een lerende organisatie om naast de expliciete kennis vooral de impliciete kennis te mobiliseren. Een lerende organisatie is, met het oog op de missie en doelstellingen in functie van de veranderende context, in staat om via leerprocessen collectieve kennis en individuele competenties te optimaliseren. Uit de literatuur is geconstateerd dat dit door middel van collectieve leerprocessen het meest effectief kunt aanpakken. Leren is ten slotte een activiteit die je in interactie met andere moet doen. Voor een lerende organisatie is een proces ontwerp gemaakt van leernetwerken bij Kuijpers Installaties. Leernetwerken of kennisclusters, is een zich ontwikkelende combinatie van individuen die op basis van gezamenlijke interesse voor een kennisgebied, kennis met elkaar uitwisselen en nieuwe kennis ontwikkelen. Deze kenniscluster heeft een netwerkfunctie waarbij de aanwezige kennis in de organisatie opgespoord en nieuwe kennis verspreid kan worden. Hierbij gaat het om het centraliseren van eigen kennis en hierdoor wordt de kennis lokaliseerbaar en bereikbaar voor de organisatie. De kennisclusters worden gestuurd door de Stuurgroep Leernetwerken. Hierin zitten de kennismanagers die de verantwoordelijk zijn voor de kennisclusters. Het werkproces van de kenniscluster wordt opgedeeld in twee fasen. De eerste fase is het verzamelen van kennis. Het gaat hierbij om te inventariseren en in kaart brengen van de huidige en benodigde kennis in de organisatie van Kuijpers. De tweede fase is waarbij nieuwe kennis, producten, of diensten worden ontwikkeld. Door het aansturen en faciliteren van de kennisclusters kan de stuurgroep de kennis beheren en bruikbaar maken om de doelstellingen van de organisatie te bereiken. Door de netwerkfunctie die de kennisclusters vervullen wordt de kennisuitwisseling gestimuleerd en met behulp van de stuurgroep zal dit bijdragen aan het lerend vermogen van de organisatie.
Original languageDutch
Supervisors/Advisors
  • Lichtenberg, Jos, Supervisor
  • van Houten, Rinus, Supervisor
  • Wenselaar, Wim, Supervisor
  • Stuifzand, A.J.H.M., External supervisor, External person
  • Kok, M.J., External supervisor
  • Kuypers, Wim, External supervisor, External person
Award date1 Jan 2009
Place of PublicationEindhoven
Publisher
Print ISBNs978-90-444-0912-3
Publication statusPublished - 2009

Bibliographical note

Eindverslag

Cite this