Kapillaire isotachoforese

F.M. Everaerts, T.P.E.M. Verheggen, J.C. Reijenga

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

Isotachoforese (ITP) is een scheidingsmethode, die behoort tot de elektroforetische scheidingstechnieken (1,2,3). Dit houdt in dat in principe aileen geladen deeltjes (anionen, kationen, aminozuren, peptiden en proteinen) gescheiden kunnen worden. Ook een isotachoforetisch scheidingsproces voldoet o.a. aan de algemeen geldende wetten van behoud van massa en elektroneutraliteit. Met behulpt van deze spelregels, daarin betrekkend de diverse dissociatie evenwichten, kunnen mathematische betrekkingen worden afgeleid. Deze stellen ons in staat een gekozen model experimenteel te toetsen en uit experimentele resultaten kwalitatieve en kwantitatieve parameters te deduceren.
Original languageEnglish
Pages (from-to)39-41
JournalLAB/ABC
Publication statusPublished - 1985

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Kapillaire isotachoforese'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this