Jaarverslag 2001 Instituut Wiskundige Dienstverlening Eindhoven

J. Molenaar

Research output: Book/ReportReportAcademic

228 Downloads (Pure)

Abstract

Inleiding. Dit verslag biedt u een overzicht van de externe contracten en contacten van de capaciteitsgroep Wiskunde gedurende het jaar 2001. Deze activiteiten vinden plaats op diverse manieren en kunnen als volgt worden ingedeeld: I. Projecten uitgevoerd door leden van de vaste staf. 2. Extern betaalde aio en post-docprojecten. 3. Projecten uitgevoerd in het kader van de ontwerpersopleiding "Wiskunde voor de Industrie" (WvdI). 4. Projecten uitgevoerd door de groep "ICT voor O&Om. 5. Stages en afstudeerprojecten van studenten. Het totale aantal projecten in 2001 vertoont een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. De verdeling over de genoemde categorieen 1-5 is aan het verschuiven. Het aantal projecten verricht door de vaste staf neemt daarbij af. Dit is een gevolg van de in 1998 gekozen strategie. We1 blijft de vaste staf intensief betrokken bij de begeleiding van projecten uitgevoerd door tijdelijke medewerkers en studenten. Het aantal aio's betaald uit de derde-geldstroom is bijna verdubbeld ten opzichte van 2000. Langdurige samenwerkingsprojecten met de industrie blijken zeer geschikt uitgevoerd te kunnen worden in de vorm van aio- en post-docprojecten. De belangstelling voor de ontwerpersopleiding 'Wiskunde voor de Industrie' is zeer goed geweest. Het aantal projecten uitgevoerd door ontwerpers in opleiding is dientengevolge gestegen. De instroom bestaat voor een aanzienlijk deel uit buitenlanders. Voor de selectieprocedure is een interne modelleringsweek ingevoerd die bijzonder goed blijkt te werken. Sollicitanten nemen verplicht deel aan deze activiteit, waarbij er gedurende een week in groepen gewerkt wordt aan de modellering van open problemen aangedragen vanuit de industrie. De geschiktheid van de kandidaten voor de opleiding tot industrieel wiskundige kan tijdens de week uitvoerig getest worden. De organisatiestructuur van de ontwerpersopleiding is sterk in beweging ten gevolge van de invoering van de BaMa-structuur van het eerste-faseonderwijs en veranderingen in de positie van het Stan Ackermansinstituut. Dit instituut coordineerde tot voor kort alle ontwerpersopleidingen aan de TU/e. Het is de bedoeling dat de organisatie van deze opleidingen veel meer per faculteit geregeld gaat worden. Voor de industriele activiteiten in categorie 3 zal dit waarschijnlijk weinig gevolgen hebben. In de loop der jaren is er een netwerk van industriele contacten opgebouwd, waardoor het vrij gemakkelijk is om projecten te werven. De cursusactiviteiten en statistische consultatie door de groep 'ICT voor 0&0' bloeiden, dankzij een door de jaren heen opgebouwde voortreffelijke reputatie. Deze uit het voormalige Rekencentrum afkomstige groep gaat steeds meer een uitstekend geintegreerd onderdeel van de faculteit uitmaken. De groep is geheel gericht op dienstverlening en daardoor zeer slagvaardig bij het aanpakken van projecten. De toename van het aantal industriele stages en afstudeerprojecten uitgevoerd door studenten is enorm. Hoewel dit niet direct een bron van inkomsten vormt, is het een verheugende tendens. Het geeft aan dat de vaste staf over de gehele linie een groeiend aantal contacten met de industrie heeft.
Original languageDutch
Place of PublicationEindhoven
PublisherTechnische Universiteit Eindhoven
Publication statusPublished - 2002

Publication series

NameIWDE Report
Volume02-01

Cite this