Investeringen in informatiesystemen : begrippenkader en methodenvergelijking

T.J.W. Renkema, E.W. Berghout

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Meer dan ooit staat in organisaties de toegevoegde waarde van investeringen in informatiesystemen ter discussie. Dergelijke investeringen leggen in veel gevallen een substantieel beslag op de middelen van een organisatie. Daarentegen is het moeilijk om de bijdrage van een informatiesysteem aan het functioneren van een organisatie eenduidig aan te tonen. De roep om methoden die behulpzaam zijn bij het vooraf inschatten van de mogelijke bijdrage van een investeringsvoorstel, is dan ook groot. In dit artikel wordt een begrippenkader geschetst en onderscheid gemaakt naar vier benaderingen: de financiële, de multi-criteria, de ratio en de portfolio benadering. Van elke benadering wordt een aantal voorbeeldmethoden besproken. Het artikel vergelijkt de verschilende methoden aan de hand van een aantal kenmerken en geeft de conclusies weer.
Original languageDutch
Pages (from-to)32-44
Number of pages13
JournalBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume86
Issue number1
Publication statusPublished - 1996

Cite this