Interne organisatie

C.H.V.A. Botter, H.G. Schotman, W.S. Schotman-Schenk

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Abstract

De begrippen externe en interne organisatie stammen uit de bedrijfseconomie. De rubriek Interne Organisatie omvat als studieveld het organisatorisch handelen binnen bedrijven in een zo breed mogelijk verband. Mgrenzing is echter noodzakelijk, daar anders te grote overlappingen met andere rubrieken ontstaan, met name met rubriek 8 Strategische Beleidsvorming. De essentie van elk organiseren is: I. Taak- en bevoegdheidsverdelingover mensen, groepen en afdelingen. 2. Verzorgen van de coördinatie, waaraan behoefte ontstaat door deze taak-en bevoegdheidsverdeling door middel van beleidsuitspraken, procedures en georganiseerd overleg over de wijze waarop de besluitvorming plaatsheeft. Zowel de taakverdeling als de coördinatie kunnen in elke organisatie op vele wijze geschieden.
Original languageDutch
Title of host publicationBedrijfskundig woordenboek
Place of PublicationAlphen aan den Rijn
PublisherSamsom Bedrijfsinformatie
Pages13-1/71
ISBN (Print)90-6500-033-X
Publication statusPublished - 1989

Cite this