Integraal ontwerpen en/ of bouwen

W. Zeiler, P. Savanovic, E.M.C.J. Quanjel

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

1 Downloads (Pure)

Abstract

"Integraal Ontwerpen is een zeer actueel concept binnen onze sector. Optimale afstemming bij ontwerpen, bouwen en installeren levert toegevoegde waarde op.", aldus Kees van der Hoeven, oud voorzitter van de BNA in zijn uitnodigingsbrief voor het symposium Integraal Ontwerpen [1]. Op 26 januari 2006 is in Zeist, symposium ‘Integraal ontwerpen: naar optimale synergie tussen de partners in de bouw’ gehouden. Het symposium is georganiseerd door BNA, Bouwend Nederland, ONRI en UNETO-VNI. Dat alleen al is uniek te noemen, omdat het de eerste keer betreft dat die vier organisaties gezamenlijk, in nauw overleg met de Regieraad Bouw, de organisatie op zich namen. De Regieraad Bouw is in 2004 in het leven geroepen door de ministers van Economische Zaken, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Verkeer en Waterstaat. De voor een periode van vier jaar meegegeven opdracht voor de Regieraad Bouw is om de noodzakelijke vernieuwing in de bouw op gang te brengen, de verhoudingen te normaliseren en het onderlinge vertrouwen te herstellen. Het uiteindelijke doel is het bewerkstelligen van een cultuuromslag naar een transparante, innovatieve en marktgerichte bouwsector. Tijdens het symposium hebben de partijen hun intentie uitgesproken om in de komende jaren hun samenwerking te intensiveren, wat samengevat is in een gemeenschappelijk actieprogramma 2006-2007.
Original languageEnglish
Pages (from-to)40-44
Number of pages5
JournalTVVL Magazine
Volume35
Issue number6
Publication statusPublished - 2006

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Integraal ontwerpen en/ of bouwen'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this