Individuele preferentiemodellen en recreatiegedrag : een validiteitstoets

H.J.P. Timmermans

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Recreatiegedrag. Daar weten we nog niet alles van. In andere vakgebieden, zoals marketing, is relatief veel vergelijkend onderzoekverricht naar de voor- en nadelen van verschillende meetmethoden. Op het gebied van het recreatiegedrag ontbreekt dergelijk onderzoek echter, voorzover bekend, volledig. Dit artikel heeft daarom to tdoel in dit tekort te voorzien door de resultaten van een vergelijkend onderzoek naar de validiteit van een aantal procedures voor de meting van preferenties en daarmee samenhangende modeltypen, te presenteren.
Original languageEnglish
Pages (from-to)447-451
JournalRecreatie en Toerisme
Issue number9
Publication statusPublished - 1985

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Individuele preferentiemodellen en recreatiegedrag : een validiteitstoets'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this