Inbedding Strijp S: een brug slaan tussen Strijp S en haar omgeving

M.M.A.J. Luttikhuis

Research output: ThesisEngD Thesis

11 Downloads (Pure)

Abstract

Ter versterking van het concept Strijp S is de behoefte ontstaan om naar de inbedding van Strijp-S te kijken. Met de inbedding wordt bedoeld alle invloed die het project Strijp S op haar omgeving uitoefent en omgekeerd. Ook de factoren die niet tot de taken en verantwoordelijkheden van Park Strijp Beheer horen tot de inbedding van Strijp S. Het project zelf en de inbedding ervan zijn nauw met elkaar verweven en beïnvloeden elkaar. Hiertoe is een analyse van het project onmisbaar. Projecten met vergelijkbare kenmerken zijn geanalyseerd om lering te trekken voor Strijp S en de inbedding. Zowel nationale als internationale projecten komen in aanmerking. Ze zijn geanalyseerd aan de hand van interviews en het bestuderen van documenten en literatuur. Uit bestudering van een onderzoek naar subcentra blijkt dat er diverse kenmerken typerend zijn voor het goed functioneren van een subcentrum. De kenmerken van het project Strijp S komen overeen met de resultaten uit dit onderzoek, zodat Strijp S kan doorgaan als subcentrum. De inbedding is opgesplitst in vier afzonderlijke aspecten. Dit zijn de ruimtelijke inbedding, de economische inbedding, de sociale inbedding en de mentale inbedding. Voor elk inbeddingaspect is een subdoel gevormd alsook condities en voorwaarden om het subdoel haalbaar te maken. Vervolgens zijn factoren benoemd die als middel inzetbaar zijn en de actoren die in te zetten zijn om het subdoel te halen. Per aspect zijn ook toekomstverwachtingen benoemd waaruit een drietal mogelijke senario's van Strijp S zijn omschreven. De aspecten zijn inzichtelijk gemaakt in drie afzonderlijke tabellen. Een tabel met het concept als subcentrum, een tabel waarin de factoren, actoren en condities voor het project Strijp S zijn uitgezet en een tabel waarin deze aspecten voor de inbedding van Strijp S inzichtelijk zijn gemaakt. Deze laatste tabel is uitgewerkt in een procesadvies voor de inbedding van Strijp S per inbeddingaspect, waarin de factoren en actoren zijn uitgezet in de tijd. Eén van de conclusies is dat de gekozen visie voor Strijp S bepalend is voor de aanpak van de inbedding van Strijp S. Een andere conclusie is dat het zwaartepunt voor de inbedding van Strijp S vooral in de realisatiefase valt. De tabellen kunnen ook toegepast worden voor vergelijkbare grootschalige projecten.
Original languageDutch
Award date1 Jan 2006
Place of PublicationEindhoven
Publisher
Print ISBNs90-444-0619-1, 978-90-444-0619-1
Publication statusPublished - 2006

Bibliographical note

Eindverslag Bedrijfsopdracht ADMS.

Cite this