Implementatie van technasia : een onderzoek in het technasium netwerk Brabant-Oost

M.R. Diggelen, van, P.J. Brok, den

  Research output: Book/ReportBookProfessional

  247 Downloads (Pure)

  Abstract

  In het technasium wordt vernieuwend onderwijs in natuurwetenschap en techniek voor havo/vwo aangeboden (Prins, Vos, & Pilot, 2011). Het technasium is een concept dat in 2004 is gestart op 5 scholen. Eind 2013 zijn er 83 technasia georganiseerd in 14 netwerken. Na 7 jaar implementatie ontstond in het netwerk Brabant-Oost behoefte aan inzicht in de implementatie en verankering van het technasiumconcept binnen de diverse scholen, welke overeenkomsten en verschillen er tussen scholen bestaan bij implementatie van het concept en hoe tevreden docenten zijn over de implementatie. Naast een literatuurverkenning en documenten analyse zijn gegevens verzameld in het veld door interviews te houden op de vijf participerende scholen. Van elk technasium zijn de verantwoordelijk leidinggevende, de technator en een docent onderbouw en bovenbouw geïnterviewd. Vervolgens zijn de interviews getranscribeerd en zijn matrices gemaakt van de interviews. Deze matrices kunnen gezien worden als portretten van de scholen. Voor elke school is een portret gemaakt. Aansluitend zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de portretten geanalyseerd. Vervolgens is op basis van literatuur en resultaten van de interviews een vragenlijst geconstrueerd om de tevredenheid van docenten ten aanzien van visie, beleid, samenwerking, didactiek en randvoorwaarden vast te stellen. De schalen van de vragenlijst waren voldoende betrouwbaar. Resultaten van de kwalitatieve en kwantitatieve analyse laten zien dat de implementatie van het technasiumconcept overwegend positief verloopt, dat er relatief weinig verschillen zijn tussen scholen maar dat de onderwijskundige en vakinhoudelijke ontwikkeling en verdere inbedding van het techasium in het schoolbrede curriculum verder vorm moet krijgen. Hierbij is het belangrijk dat scholen los raken van de format voor het technasiumconcept dat de Stichting Technasium hanteert en meer eigen accenten gaan leggen bij de voortgaande implementatie van het technasiumconcept. Het onderzoek geeft aanleiding tot enkele concrete aanbevelingen. Zo lijkt het raadzaam om beleidsvoering meer op netwerkniveau te organiseren om schaalvergroting te realiseren en niet op elke school hetzelfde beleid te bedenken en uit te voeren. Ook zou er een heldere visie over het leren en doceren in het technasium (en de gewenste kwaliteit daarvan) geformuleerd moeten worden en zouden scholen moeten investeren in de bekwaamheid van docenten in O&O didactiek. De vragenlijst gebruikt in dit onderzoek kan ingezet worden als een zelfevaluatie instrument voor kwaliteitszorg van technasia.
  Original languageDutch
  Place of PublicationEindhoven
  PublisherEindhoven School of Education
  Number of pages46
  ISBN (Print)978-90-386-3532-3
  Publication statusPublished - 2013

  Publication series

  NameKortlopend Onderwijsonderzoek
  Volume109

  Cite this