Human factors in manufacturing excellence: een self-assessment tool toegepast

H. Kragt, R. Janssen

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

3 Downloads (Pure)

Abstract

In dit artikel wordt ingegaan op het ontwikkelen en ontwerpen van de architectuur van productiesystemen door het Centrum voor Fabricage Technologie (CFT) van Philips in Eindhoven. Daarbij wordt aangegeven dat bij de strijd van ondernemingen om prestaties van wereldformaat ("Manufacturing Excellence") neer te zetten, mensgerichte ontwerpbenaderingen een belangrijke rol spelen. Ergonomische activiteiten (preventief en curatief) op de werkvloer maken daarvan deel uit. Een van de mogelijkheden daarbij is het gebruik van het Self-Assessment Tool Ergonomics/Human Factors (SATEH). Doel van SATEH is industriële organisaties in staat te stellen zelfstandig te bepalen in hoeverre het (ontwerp van een) productiesysteem is afgestemd op de gebruiker van het systeem, de uit te voeren taak en de omgevingsfactoren. In dit artikel wordt SATEH behandeld en toegelicht aan de hand van een praktijkcase. Geconcludeerd wordt onder meer dat door het toepassen van dit instrument men inzicht verkrijgt in "the state of the art". De kracht van SATEH is dat men gaat nadenken over de eigen werksituatie en de mogelijke verbeteringen daarin. Zodoende kan een bijdrage worden geleverd aan de "Manufacturing Excellence"van de eigen onderneming.
Original languageDutch
Pages (from-to)177-185
Number of pages9
JournalTijdschrift voor Ergonomie
Volume23
Issue number6
Publication statusPublished - 1998

Cite this