Hoe teams deadlines halen : een aanzet tot team-timemanagement

J.M.P. Gevers, C.G. Rutte

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

1 Citation (Scopus)
13 Downloads (Pure)

Abstract

Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken in de wetenschappelijk literatuur ten aanzien van de vraag hoe teams hun deadlines halen. Het beschikbare materiaal wijst erop dat teams beter in staat zijn om deadlines te halen als teamleden, naast een gemeenschappelijke visie op het team en de taak, ook overeenstemming hebben over de tijdgerelateerde aspecten van de taakuitvoering. Aandacht voor tijd bij het voorbereiden, uitvoeren, bewaken en bijsturen van teamactiviteiten blijkt van cruciaal belang voor de vorming van deze zogenaamde gedeelde cognities van tijd en het realiseren van effectieve, gesynchroniseerde actiepatronen. Deze inzichten vormen een eerste aanzet tot theorievorming over team-timemanagement en een bijbehorende onderzoeksagenda op basis waarvan dit begrip en de praktische toepassing ervan verder uitgewerkt kunnen worden.
Original languageDutch
Pages (from-to)37-54
Number of pages18
JournalGedrag en Organisatie
Volume27
Issue number1
Publication statusPublished - 2014

Cite this