Hoe gezond en comfortabel zijn energie-efficiënte kantoor- en appartementgebouwen in Nederland? Resultaten van het HOPE onderzoek

C.W.J. Cox, E.H. Groot, de, C.E.E. Pernot

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

2 Downloads (Pure)

Abstract

De afgelopenjaren heeft bij bet ontwerp van kantoor- en appartementsgebouwen de nadruk gelegen op energie-efficientie. Daarbij is de vraag ontstaan wat de impact hiervan is op de gezondheid en de comfortbeleving van de bewoners van deze gebouwen. Inhet Europese project HOPE, dat staat voor Health Optimization Protocolfor Energy Efficient Buildings, wordt in negen verschil lende Europese landen onderzocht hoe gezond en comfortabel gebouwen zijn, waarin energiebesparende maatregelen zijn toegepast. Dit artikel beschrijft kort de methodologie en de resultaten van de evaluaties van negen kantoorgebouwen en elfappartements gebouwen die in Nederland zijn onderzocht. Tevens wordt een vergelijking gemaakt van deprestaties van de Nederlandse gebouwen ten opzichte van gebouwen in zeven andere EU-landen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de verzamelinggebouwen niet representatiefis voor de nationale situatie in elk deelnemend land, maar meer een verzameling die tegemoet komt aan de doel stelling van bet HOPE-project. Meer informatie over de achtergronden van bet HOPE-project kunnen worden gevonden in bet artikel ‘Prestatiecriteria voor Gezonde en Energie-efficiente Gebouwen: HOPE en PeBBu, twee Europese projecten' elders in dit blad [1].
Original languageDutch
Pages (from-to)50-56
JournalTVVL Magazine
Volume33
Issue number7/8
Publication statusPublished - 2004

Cite this