Het winkelgedrag van gebruikers van verschillende vervooerswijzen : een beschrijvende analyse

P.J.H.J. Waerden, van der, H.J.P. Timmermans

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

1 Downloads (Pure)

Abstract

De diskussiebijdrage gaat in op de overeenkomsten en/of verschillen in het winkelgedrag van konsumenten die te voet, met de fiets, met de auto of met het openbaar vervoer naar het winkelcentrum of -gebied komen. Het winkelgedrag is weergegeven met behuip van: 1. het aantal gebrachte bezoeken aan en het aantal gedane aankopen in winkels en dienstverlenende instellingen, uitgesplitst naar geplande en impuisbezoeken respektievelijk -aankopen; 2. het routekeuzegedrag van konsumenten door het winkelgebied. Met behuip van gegevens uit Eindhoven en Maastricht is gekeken naar de overeenkomsten en verschillen tussen de genoemde vervoerswijzen. Ult de analyse van het aantal bezoeken en aankopen blijkt dat auto- en openbaar vervoergebruikers nagenoeg hetzelfde gedrag vertonen. De verdeling over de winkeltypen verschilt enigszins. Het patroon van fietsers en voetgangers wijkt echter sterk af van dat van gebruikers van de auto en het openbaar vervoer. Ook ten aanzien van het routekeuzegedrag blijkt dat het gedrag van auto- en openbaar vervoergebruikers weinig van elkaar verschilt. Daar tegenover staat dat fietsers en voetgangers over het algemeen kortere afstanderi afleggen.
Original languageEnglish
Title of host publicationPlanologische Discussiedagen 1991
Place of PublicationDelft
PublisherDelftse Uitgeversmaatschappij
Pages89-98
Publication statusPublished - 1991

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Het winkelgedrag van gebruikers van verschillende vervooerswijzen : een beschrijvende analyse'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this