Het testen getest : een benadering zonder RISico's

J.A.M. Schuurman

Research output: ThesisEngD Thesis

1 Downloads (Pure)

Abstract

Dit verslag bespreekt de ontwikkeling en introductie van een nieuwe testmethode binnen de st. Anna Zorgroep.
De st. Anna Zorggroep heeft de ambitie om de kwaliteit van de zorg en de efficiëntie in het werk van medewerkers te verbeteren door goede informatie op een veilige, duidelijke en gestructureerde manier digitaal toegankelijk te maken voor patiënten en zorgprofessionals, die betrokken zijn bij de zorg voor en de behandeling van patiënten.
Om deze ambitie waar te maken is binnen de st. Anna Zorggroep het programma Anna NEXT in het leven geroepen. Onder Anna NEXT vallen 9 projecten, die er samen voor moeten zorgen dat de st. Anna Zorggroep haar applicaties, systemen en processen op zo’n manier verder op orde krijgt dat patiënten, verwijzers en andere zorgverleners op een veilige en toegankelijke manier relevante informatie digitaal kunnen delen.
Eén van de projecten die onder Anna NEXT valt is het project “vervanging RIS (Radiologie Informatie Systeem)”. Dit project is geïnitieerd, omdat Philips, leverancier van het huidige RIS Rados, dit systeem per 01-04-2019 niet meer ondersteunt. In het project “vervanging RIS” is de belangrijke basiskeuze gemaakt om het RIS van Nexus, de huidige ZIS/EPD leverancier van de st. Anna Zorggroep, te gaan implementeren.
Omdat het Nexus RIS nog niet eerder geïmplementeerd is in Nederland, moet het worden aangepast aan de Nederlandse zorgprocessen, standaarden en wet- en regelgeving. Om te valideren of het Nexus RIS zo geschikt is voor het radiologisch zorgproces van de st. Anna Zorggroep en te verifiëren of het doet wat het moet doen zal het RIS getest moeten worden. Met het deelproject “Het testen getest” proberen we antwoord te geven op de vraag hoe dit testen het beste vormgegeven kan worden.
Tijdens het opzetten van de testen werd duidelijk dat de st. Anna Zorggroep geen eenduidige testmethode gebruikt voor het testen van applicaties in het algemeen. Daarnaast werd gezien dat het benoemen van acceptanten, die bij bevindingen ook daadwerkelijk hun rol pakten, niet goed liep. Ook werd er gezien dat gebruikers, die benoemd waren tot testuitvoerder, niet altijd de benodigde c.q. afgesproken testinspanning leverden. Door gebrek aan inzicht over de inhoud en omvang van het testen, voelden acceptanten en testuitvoerders zich onvoldoende betrokken en/of overzagen de gevolgen van een mogelijk issue niet. Het gevolg was dat inhoudsdeskundige medewerkers onder eigen verantwoordelijk, zo uitgebreid mogelijk gingen testen en accepteren. Om dit te voorkomen en ook om zo efficiënt mogelijk om te gaan met testcapaciteit, werd de projectdoelstelling om binnen de st. Anna Zorggroep een standaard testmethode te introduceren.
Om tot een geschikt ontwerp te komen, zijn verschillende testmethodes, kwaliteitsmodellen en tools bestudeerd. Daarnaast zijn referentieonderzoeken uitgevoerd bij andere ziekenhuizen en binnen de st. Anna Zorggroep workshops gehouden.
Het uiteindelijke ontwerp bestaat uit de beste combinatie van de methoden, modellen en tooling, te weten het gebruik van de SmarTEST methode, met een 2-dimensionale risicoanalyse op basis van het IPS referentiemodel voor productkwaliteit, gecombineerd met de testmanagementtool van Testersuite. Met deze testmethode, waarin in een vroeg stadium acceptanten benoemd worden, worden alle stakeholders optimaal gefaciliteerd.
Implementatie van de testmethode heeft plaatsgevonden binnen het project “vervanging RIS”. Hiervoor is een testplan opgeleverd voor de verschillende testvormen, een koppelingenschema uitgewerkt en een chaintest ondersteund met behulp van de testmanagementtool van Testersuite. Om te valideren of de testmethode ook bruikbaar is binnen andere projecten binnen de st. Anna Zorggroep is de methode toegepast binnen het project “Acuut”, welke is opgezet voor de implementatie van een nieuwe SEH module binnen het huidige ziekenhuisinformatiesysteem xCare.
Het ontwerp is binnen de st. Anna Zorggroep, door middel van een presentatie aan het programmamanagement van Anna NEXT, alle projecteigenaren en projectleiders, overgedragen aan het programmamanagement Anna NEXT. Testersuite is in beheer genomen door Functioneel Beheer. Hiermee is het ontwerp nu binnen de st. Anna Zorggroep beschikbaar voor alle projecten.
Original languageDutch
Supervisors/Advisors
  • Boon, J.G. (Hans), Supervisor
  • Wesselink, René, External supervisor, External person
Award date28 Nov 2018
Place of PublicationEindhoven
Publisher
Publication statusPublished - 28 Nov 2018

Bibliographical note

PDEng thesis

Cite this